Ефекти от коронавируса във Вашия сервиз - анкета Страница: 1/3

До каква степен усещате общите последици от развитието на коронавирусната пандемия (и свързаните с нея дейности) във Вашия сервиз?

1. не го усещам по никакъв начин, 5. усеща се силно

Затворихте ли сервиза си за дейности, свързани с борбата срещу разпространението на вируса?