ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Данни за Администратора на лични данни

Любезно Ви информираме, че Администратор на Вашите лични данни е МотоФокус Алфред и Малгожата Франке командитно дружество (MotoFocus Alfred i Małgorzata Franke Spółka Komandytowa) със седалище във Варшава, адрес: ul. Za Dębami 3 (05-075 Warszawa), вписано в търговския регистър на Националния съдебен регистър с номер KRS: 0001044742, притежаващо идентификационен данъчен номер NIP: 9522234983 и номер в националния стопански регистър REGON: 523832141, контакт с Администратора — имейл адрес: ado@motofocus.pl, наричан по-долу „Администратор“.

Администраторът предоставя уебсайт, достъпен на адрес https://motofocus.bg/  (наричан по-долу: „Уебсайт“) и го управлява.

II. Цели и основания за обработка на лични данни на потребителите, използващи Уебсайта

Цел на обработка Обхват на данните Правно основание
Използването от Теб на Уебсайта
 • адрес IP;
 • история на ползване на уебсайта;
 • данни за използвания уеб браузър.
Правното основание за  обработването на данните е чл. 6, ал.1  буква “б” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни, ако те са необходими за изпълнение на договора или предприемане на стъпки за сключване на договор.
Получаване на push известия
 • потребителски идентификатор.
Правното основание за обработването на данните е  чл. 6, ал.1  буква “а” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който  позволява обработване на лични данни въз основа на доброволно дадено съгласие (при влизане в уебсайта за първи път, ние питаме дали си съгласен/-а да получаваш push известия).
Получаване на търговска информация
 • имейл-адрес;
 • име
Правното основание за обработката на данните е чл. 6, ал.1  буква “а” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни въз основа на доброволно дадено съгласие     (съгласяваш се, когато  абонираш бюлетина).
Публикуване на коментари
 • адрес IP;
 • ник.
Правното основание за  обработката на данните е чл. 6, ал.1  буква “а” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни въз основа на  съгласие, дадено доброволно (съгласието изразявате с публикуването на коментар).
Контакт с Теб
 • Име и фамилия
 • имейл-адрес;
 • данни за случая, във връзка с който се свързваш
Правното основание за  обработването на данните е  чл. 6, ал.1  буква “е” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който ни позволява да реализираме  законният ни интерес, като в този случай тове е гаранция за успешна и ефективна комуникация между Администратора на лични данни и Потребителите.
Разглеждане на рекламации
 • имейл-адрес;
 • име и фамилия, ако са били предоставени.
Правното основание за  обработката на данните е: първо,чл. 6, ал.1  буква “б” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни, ако те са необходими за изпълнение на договора или предприемане на стъпки за сключване на договор, второ, чл. 6 ал.1  буква “в” от Общият регламент за защита на данните, който позволява обработването на лични данни, ако такова обработване е необходимо Администратора на лични данни да изпълни задълженията произтичащи   от законови  разпоредби.
Получаване на персонализирана реклама
 • информация, събрана с помощта на аналитични

     инструменти

Правното основание за обработването на данните е  чл. 6, ал.1  буква “е” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който ни позволява да реализираме нашия легитимен интерес (в този случай интересът на Администратора представляват маркетингови цели).
Използване на бисквитки
 • информация, събирана с помощта на бисквитки.
Правното основание за такова обработване е чл. 6, ал.1  буква “а” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни въз основа на  съгласие, дадено доброволно (при първото влизане в уебсайта, от Теб се иска съгласие за използването на бисквитки).
Аналитична цел
 • дата и час на посещение на уебсайта,
 • вид операционна система,
 • IP адрес
 • уеб браузър, използван за сърфиране в уебсайта,
 • време, прекарано на страницата,
 • Посетени подстраници, пътища за навигация на уебсайтове и източници на препратки.
Правното основание за  обработването е чл. 6, ал.1  буква “е” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни въз основа на  съгласие, дадено доброволно (в този случай интересът на Администратора е да знае активността на потребителите на Услугите).
Изпълнение на задълженията за защита на личните данни
 • име и фамилия, ако са били предоставени.
 • имейл-адрес;
 • Телефонен номер
 • адрес IP;
 • история на ползване на уебсайта;
Правното основание за  обработката на данните е чл. 6, ал.1  буква “в” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни, ако обработването е необходимо за изпълнение от Администратора на лични данни на задълженията произтичащи от законови разпоредби, второ: чл. 6, ал. 1 буква “е” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), който позволява обработването на лични данни, ако по този начин Администраторът на лични данни реализира своя легитимен интерес (в този случай интересът на Администратора е да знае, примерно, кои лица  упражняват правата си произтичащи от Общия регламент за защита на данните).
Установяване, преследване или защита срещу искове
 • име и фамилия, ако са били предоставени.
 • имейл-адрес;
 • адрес IP;
 • история на ползване на уебсайта;
Правното основание за обработка на данните е чл. 6, ал.1  буква “е” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), позволяващо обработването на лични данни, ако по този начин Администраторът на лични данни реализира  легитимния си интерес (в този случай интересът на Администратора е да разполага с лични данни, които ще позволят да установи, преследва или да се защити срещу искове на Потребители и трети лица).
Архивна и доказателствена цел
 • име и фамилия, ако са били предоставени.
 • имейл-адрес;
 • Телефонен номер
 • адрес IP;
 • история на ползване на уебсайта;
Правното основание за  обработката на данните е чл. 6, ал. 1 буква “е ” от Общият регламент за защита на данните (GDPR), позволяващ обработването на лични данни, ако по този начин Администраторът на лични данни реализира своя легитимен интерес (в случая интересът на Администратора е да разполага с личните данни, които доказват фактите, свързани с използването на Уебсайта).

III. Бисквитки

 1. Администраторът подобно на други субекти, в рамките на Уебсайта, използва т.наречените бисквитки, т.е. кратка текстова информация, която се изтегля на Вашият компютър, телефон, таблет или в друго устройство, което използвате.  Те могат да бъдат прочетени от системата на Администратора, както и от системите, принадлежащи на други субекти, чиито услуги използваме (например Google, Facebook). Освен това, Администраторът в ограничена степен използва също други технологии за  трайно съхранение на информация, като localStorage, което подобно на бисквитките, запазва кратки текстови информации в устройството на потребителя. LocalStorage, по принцип, трайно съхранява данните, докато не бъдат изтрити от Потребителя.
 2. Бисквитките и localStorage изпълняват много функции в рамите на Уебсайта,   най-често полезни, които ще се опитаме да опишем по-долу (ако информацията                е недостатъчна, моля свържете се с нас):
  • осигуряване на безопастност– използват се за защита на личните данни на Потребителя от неоторизиран достъп. За тази цел използваме следните бисквитки:
   • bp_user-role – използва се за ограничаване на потребителския достъп  до определени страници, като back office, страница на акаунта Ви и т.н.
   • bp_user-registered – използва се за определяне кои потребители могат да получат достъп до частни страници на сайта. Това е функционална бисквитка.
   • bp_ut_session – използва се за ограничаване на достъпа на потребителя до определени страници, като back office, страница на акаунта и т.н.
  • въздействие върху процесите и ефективността на използване на Уебсайта – бисквитките и други технологии се използват, за да се гарантира, че Уебсайтът работи ефективно и че можете да използвате наличните в него функции, което е възможно, благодарение на между другото, запомняне на настройките помежду следващите посещения в рамките на Уебсайта. Благодарение на тях можете ефективно да навигирате в уебсайта и в отделните подстраници. За тази цел използваме следните бисквитки:
   • Gdyn – Gemius задава тази бисквитка, за да попречи на интернет потребителите да преглеждат често на анкетата, използвана за целите на проучването.
   • _gat – Инсталиран от Google Universal Analytics, за да ограничи броя на запитвания и  по този начин да ограничи събирането на данни за страници с висок трафик.
  • Състояние на сесията  в бисквитките и в други технологиии се изтегля нформацията за това как посетителите използват Уебсайта, примерно кои подстраници са преглеждани най-често. Те също така дават възможност за идентифициране на грешки, показвани на някои подстраници. Бисквитките, използвани за запазване на т.нар „състояние на сесията“ помагат за подобряване на услугите и повишаване на комфорта при използване на уебсайта. За тази цел използваме следните бисквитки:
   • PHPSESSID – използва се за съхраняване и идентифициране на уникалния идентификатор на сесията на потребителя за управляване на сесията на потребителя на уебсайта. Този файл е сесийният файл       и се изтрива след затваряне на всички прозорци на браузъра.
  • създаване на статистики– бисквитките и други технологии се използват за анализ на начина, по който Потребителите използват уебсайта (колко         от тях отварят Уебсайта, колко време остават в него, кое съдържание представлява най-голям интерес и т.н.). Благодарение на това той може да бъде постоянно подобряван и приспособяван към предпочитанията на потребителите. За проследяване активността и да създаване на статистически данни, използваме инструменти на Google, такива като Google Analytics, обсъдени по-подробно в точка V. За целите на създаване на статистика използваме следните бисквитки:
   • ga – инсталирана от Google Analytics, тя се използва за изчисляване     на данни за посетителите, сесиите и кампаниите и проследяване на използването на сайта за аналитичния отчет на сайта. Бисквитката съхранява информация анонимно и присвоява произволно генериран номер за разпознаване на уникални посетители.
   • _gid – е инсталирана от Google Analytics,  бисквитката _gid съхранява информация за това как посетителите използват сайта,  създавйки аналитичен отчет за ефективността на сайта. Част от данните, които    се събират, представляват броя на посетителите, техния източник и страниците, посетени анонимно.
  • свързани с реклама – за тази цел използваме следните бисквитки:
   • Gtest – Бисквитката Gtest е част от платформата за проучване на пазара на Gemius, която се използва за създаване на статистически данни за използването на уебсайта.
  • показване на видеоклипове от YouTube и Vimeo – за да вградим   видеоклипове от YouTube и Vimeo в уебсайта, ние използваме бисквитки,   изпратени от тези субекти. Бисквитките се узтеглят, когато видеото                 е показвано. Ако не сте съгласни с използването на тези бисквитки,                не включвайте видеоплейъра, който се вижда на Уебсайта.
  • Други аналитични бисквитки:
   • GAD – файл от AdOcean, използван за управление на рекламни кампании.
   • cookie
   • done_redirects236
 3. Вашият уеб браузър, по подразбиране, допуска използването на бисквитки          на Вашето устройство, така че по време на първото посещение, Ви молим,        да се  съгласите с използването на бисквитките. Ако не желаете “бисквитки”      да бъдат инсталирани, когато използвате Уебсайта, можете да промените настройките  във Вашия уеб браузър – напълно да блокирате автоматичната обработка на бисквитките или да поискате получаване на съобщение всеки път, когато се поставя бисквитка. Настройките могат да бъдат променени по всяко време.
 4. Зачитайки автономията на всички хора, използващи Уебсайта, ние се чувстваме задължени да ви информираме, че деактивирането или ограничаването на използването на бисквитки, изтриването на данни, свързани с localStorage, може да доведе до доста сериозни трудности при използването на уебсайта, например под формата на по-дълъг период на зареждане на уебсайта, ограничения за използване на функционалностите му и др.

IV. Web Push технология

 1. Администраторът използва технологията Web Push, за да Ви информира            за важни информации и събития.
 2. WebPush е технология, благодарение на която е възможна еднопосочна комуникация с Вас, в реално време, чрез уеб браузъра, който използвате. Браузърът ще Ви изпраща кратки текстови известия, показвани на екрана на използваното от Вас устройство.
 3. При първото посещение на уебсайта, ще Ви помолим за съгласие за използване на технологията Web Push (push известия). След одобряване на получаването на известия, браузърът ще Ви зададе уникален идентификатор, благодарение на който ще бъдат изпращани известия.
 4. Блокирането на push известия е възможно чрез промяна на настройките във Вашия браузър.

V. Проучване на активността на потребителите на Уебсайта

 1. Администраторът за аналитични цели, както и за подобряване на качеството на предоставяните услуги, използва ИТ инструменти, доставяни от външни доставчици, и следователно използва следните инструменти:
  • Google Analytics – за събиране на данни за потребители, посещаващи Уебсайта;
  • AdOcean – за проучване на получателите на реклами в Уебсайта;
  • Facebook Pixel – с цел таргетиране на персонализирани реклами               във Facebook по отношение на поведението на потребителите на Уебсайта;
  • HotJar – с цел събиране на аналитични данни за потребителите, посещаващи Уебсайта.
 2. Използването на горепосочените инструменти става с Вашето съгласие, изразено при първото Ви влизане в Уебсайта.
 3. Данните, събрани във връзка с използването на горепосочените инструменти се използват, между другото, за наблюдение на активността на потребителите на уебсайта, дефиниране на целеви групи на получателите на рекламните услуги  или за измерване на ефективността на рекламата. Благодарение на тези инструменти потребителите могат, между другото, да гледат персонализирани  реклами.
 4. Данните, събрани във връзка с приставка на Facebook Pixel, са анонимни. Въпреки това бихме искали да Ви информираме, че Facebook може да комбинира информацията, събрана на уебсайта с друга информация, събрана за Вас във връзка с използването на Facebook и да използва събраната по този начин информация за маркетингови цели (повече информация: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Администраторът не може да влияе върху такава възможна дейност на Facebook.
 5. Ако смятате, че личните Ви данни не трябва да бъдат обработвани от нас с помощта на гореописаните инструменти, можете да оттеглите съгласието си по всяко време и да блокирате събирането на данни за техните нужди.
 6. За да блокирате Google Analytics, трябва да изтеглите и да инсталирате съответната добавка за браузър, достъпна на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.
 7. По всяко време можете да възстановите настройките на посочените инструменти с даването на повторно съгласие.

VI. Право на оттегляне на съгласието

 1. Ако обработването на личните Ви данни се основава на съгласие, можете да оттеглите това съгласие по всяко време – по Ваша преценка.
 2. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, всичко, което трябва да направите, е да изпратите имейл директно на адреса на Администратора: — ado@motofocus.pl .
 3. Ако обработването на личните Ви данни се е основавало на съгласие, оттеглянето му не се отразява на законосъобразността и не следва да се счита, че обработването на личните Ви данни до този момент е било незаконно. С други думи, докато съгласието не бъде оттеглено, ние имаме право да обработваме личните Ви данни и неговото оттегляне не засяга законосъобразността на обработването им до този момент.

VII. Изискване за предоставяне на лични данни

 1. Предоставянето на лични данни е доброволно и зависи от Вас. Все пак предоставянето на определени лични данни е необходимо, за да отговорим на очакванията Ви относно използването на уебсайта.
 2. Ако оставите коментар – предоставянето на Вашите данни е необходимо за изпълнение на Вашите искания, свързани с услугите, които предоставяме.
 3. Ако се свържете с нас по въпроси, касаещи уебсайта или услугите, които предоставяме, може да е необходимо да ни предоставите данните Ви за контакт, за да отговорим на въпроса Ви.
 4. При изискване за предоставяне на личните Ви данни произтичащи от закона, Вие сте задължени да предоставите данните си.

VIII. Автоматизирано вземане на индивидуални решения и профилиране

Ние не използваме Вашите данни за автоматизирано вземане на решения, които биха могли да зне засегнат правното Ви положение или да причинят други подобни значими последици по отношение на Вас.

IX. Получатели на лични данни

 1. Подобно на повечето предприемачи, в нашата дейност, възползваме се от помощта на други субекти, което често включва необходимостта от прехвърляне на лични  данни. Следователно, ако е необходимо, можем да прехвърлим Вашите данни на нашите подизпълнители, хостинг компания, фирма занимаваща се с имейлинг, адвокати, собственици на социални медии, доставчици на ИТ и софтуерни услуги и други субекти, чиито стоки или услуги са ни необходими за предоставяне на услуги, свързани с Уебсайта .
 2. Освен това може да се случи, че например, на основание на съответна законова разпоредба или решение на компетентен орган, ние също ще бъдем задължени да прехвърлим Вашите лични данни на други субекти, независимо дали са публични или частни. Поради това за нас е изключително трудно да предвидим кой може да поиска разкриване на лични данни. Въпреки това ние гарантираме, че всяко искане за разкриване на лични данни анализираме много внимателно и много старателно, случайно да не разкрием информацията пред неупълномощено лице.

X. Прехвърляне на лични данни към трети държави

 1. Подобно на повечето предприемачи, ние използваме различни популярни услуги                        и технологии, предлагани от други субекти като Microsoft или Google. Седалищата на тези фирми се намират извън Европейския съюз и следователно въз основа на разпоредбите на GDPR, те се третират като трети държави.
 2. GDPR въвежда определени ограничения при прехвърлянето на лични данни към трети държави, и тъй като по правило там не се прилагат европейските разпоредби, защитата на личните данни на гражданите на Европейския съюз може да се окаже недостатъчна. Затова всеки Администратор на данни е длъжен да установи правното основание за такова прехвърляне.
 3. От своя страна Ви уверяваме, че когато използваме услугите и технологиите,  прехвърляме личните данни само на субекти от Съединените щати и само          на тези, които са се присъединили към програмата Privacy Shield, въз основа     на решението за прилагане на Европейската комисия от 12 юли 2016 г. – повече      по този въпрос можете да прочетете на уебсайта на Европейската комисия https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-
  eu/eu-us-privacy-shield_pl. Субектите, които са се присъединили към програмата Privacy Shield, гарантират, че ще спазват високите стандарти за защита на личните данни, които са приложими в Европейския съюз, поради което използването на техните услуги и технологии в процеса на обработка на личните данни става в съответствие със закона.
 4. По всяко време ще Ви предоставим допълнителни разяснения относно прехвърлянето на личните данни, особено когато този въпрос поражда в Вас безпокойство.

XI. Срок за обработване на лични данни

 1. В съответствие с приложимото законодателство, ние не обработваме Вашите лични данни „за неопределен период“, а за времето, което е необходимо за постигане на поставената цел. След този период личните Ви данни ще бъдат безвъзвратно изтрити или унищожени.
 2. По отношение на отделните срокове за обработка на лични данни, любезно Ви информираме, че периодът за обработването на лични данни е:
  • ползване на Уебсайта – относно лични данни, обработвани с цел използване на функционалностите на Уебсайта;
  • 3 години или 6 години + 1 година – относно лични данни, обработвани с цел установяване, разследване или защита на искове; изборът на 3 или 6 години зависи от това дали двете страни са или не са предприемачи;
  • давностен срок за искове – относно данни обработвани за тази цел;
  • публикуване на коментари – относно данни, обработвани във връзка            с оставяне на коментар в Уебсайта;
  • до ефективно повдигане на възражение или до постигане на целта н обработването – относно лични данни, обработвани въз основа на легитимния интерес на  Администратора на лични данни;
  • до тяхното деактуализиране или загуба на полезността им, но не по-дълго от 2 години – по отношение на лични данни, обработвани основно за основно за администрирането на уебсайта..
 3. Периодите в години, броим от края на годината, в която сме започнали да обработваме личните данни, за да подобрим процеса на изтриването или унищожаването на личните данни. Отделното изчисляване на крайния срок за всяка услуга би довело до значителни организационни и технически        затрудниения, както и до значителни финансови разходи, следователно определянето на единна дата за изтриването или унищожаването на личните данни ни позволява да управляваме този процес по-фективно.
 4. Разбира се, в случай, че примерно, упражнявате правото на изтриване (да бъдете забравени), на издаване на конкретно административно решение или изискване, произтичащо пряко от законова разпоредба, изтриването на личните данни може да стане по-рано от срока по ал. 2.  Всяка подобна ситуация се разглежда индивидуално от Администратора на личните данни.
 5. Допълнителна година, свързана с обработката на личните данни, събрани за изпълнение на договора, е продиктувана от факта, че хипотетично можете да предявите претенция точно в момента предшестващ изтичането на давностния срок, искането може да бъде доставено със значително закъснение или вие         можете неправилно да определите давностния срок за вашия иск.

XII. Правомощия на субектите на лични данни

 1. Любезно Ви уведомяваме, че имате право на:
  • достъп до личните Ви данни;
  • коригиране на личните Ви данни;
  • изтриване на личните Ви данни;
  • ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
  • да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
  • прехвърляне на личните Ви данни.
 2. Уважаваме правата Ви произтичащи от разпоредбите за защита на личните данни и  доколкото е възможно, се опитваме да улесним прилагането им.
 3. Сочим, че тези права не са абсолютни и поради това можем в съответствие            с приложимото законодателство, в определени ситуации, да Ви откажем изпълнението им. Ако обаче откажем да приемем искането, това става само след внимателен анализ и само в ситуация, когато отказът за приемане на искането е необходим.
 4. По отношение на правото на възражение, информираме Ви, че по всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни въз основа на легитимния законен интерес на Администратора на личните данни, във връзка с конкретното Ви положение. Трябва обаче да не забравяте, че в съответствие с приложимите разпоредби можем да откажем да уважим възражението, когато докажем, че:
  • налице са законни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или
  • има основания за установяване, разследване или защита на искове.
 5. Прекратяване на използването на Уебсайта, оттегляне на съгласие, възражение или искане за незабавно изтриване на лични данни не означава автоматично,  спиране на обработване на всички Ваши лични данни, за всички цели, за които сме ги събрали. Може да се окаже, че ако спрем да обработваме личните Ви данни за една цел, можем да продължим да ги обработваме за други цели, които Ви представихме в точка III.

XI. Право на подаване на жалба

Ако смятате, че Вашите лични данни се обработват в противоречие с приложимото законодателство, можете да подадете жалба до Председателя на Комисията за защита на личните данни.

XII. Заключителни разпоредби

 1. По въпроси, неуредени с настоящата Политика на поверителност, се прилагат разпоредбите за защита на личните данни.
 2. Настоящата Политика на поверителност влиза в сила от 30 юни 2023 г.