Течовете на масло от турбокомпресора не винаги означават неизправност

19 февруари 2022, 8:06

Някои говорят за разход на масло от турбокомпресора, други че турбокомпресорът взема маслото, трети че турбото „пуска маслото”, може да се говори и за течове на масло от турбокомпресора. В ежедневната работа на автомобилния механик това е една от най-честите причини за потенциална повреда, съобщавана от клиентите. За да обясним явлението теч на масло, първо трябва да изясним конструкцията на турбокомпресора, а именно от какво се състои той и как действа неговата уплътнителна система.

Когато напълним турбокомпресора, лежащ на работната маса, с масло, блокирайки изтичане на масления поток, никой не трябва да се учудва от факта, че маслото излиза от централния корпус както от смукателната страна, така и от страната на турбината. За да бъде турбокомпресора уплътнен, трябва да има въртеливо движение и налягане в корпусите от изпускателната страна и от страната на въздуха. Когато системата работи правилно, тези налягания винаги са по-големи от налягането на маслото, което е приблизително 1 бар след задействане на лагерите.

Поради огромните скорости на въртене до 250 000 обор./минута и температурите в турбокомпресора, от изпускателната страна достигащи дори 1200 градуса по Целзий, типичните маслени уплътнения (O-ring) не могат и не се използват при конструирането на турбокомпресори. Въпреки това конструкцията на турбо уплътнителната система е доста проста. Както от страната на въздуха, така и от страна на турбината, работи т.нар маслен дефлектор с уплътнителен пръстен и само по време на въртене на вала на турбокомпресора центробежната сила изхвърля маслото навън в специални маслени пространства, от които чрез гравитацията изтича в масления картер. Монтираният стоманен уплътнителен пръстен, притиснат от налягането на отработените газове, допълнително уплътнява системата. Абсолютно същото явление се наблюдава и от страната на въздуха, разликата е само в конструкцията на масления дефлектор, който е вграден в т.нар. задната плоча или е напълно отделен компонент.

Горните технически решения не позволяват на маслото да изтече от турбината при правилна и изправна работа, т.е. без повредена лагерна система на турбокомпресора. Възникналите течове на масло не са самата причина, а симптом, който показва възможна реална причина. Най-честите причини за изтичане на масло от турбокомпресора, но не свързани с неговата повреда, са:

Неправилна работа на системата за обезвъздушаване на системата на коляновия механизъм.
Смукателната част на турбокомпресора не само засмуква въздуха, но и помага за облекчаване на картера. Много често неправилното сепариране на масло води до появата на масло върху компресорното колело на турбокомпресора и по-нататък в интеркулера. Обаче турбокомпресорът не е отговорен за това.

Вентилиране на картера.
Известно е, че маслото по гравитационен начин изтича от турбокомпресора в карбуратора за масло. Допълнително движението на цилиндрите създава вакуум, който улеснява изтичането на маслото. Дори леко повишаване на налягането в картера блокира свободното изтичане на масло от турбокомпресора и особено изтичането му към изпускателната система на нашия автомобил. Повишаването на налягането в картера се влияе от: проникването на газове през пръстените на клапаните, проникване на газове през водачите на клапаните или между буталото и цилиндъра.

Други, често тривиални явления, блокиращи свободния поток на масло от турбокомпресора
Възможно е нивото на маслото в двигателя да е твърде високо, което му пречи да изтича свободно в картера. Запушен маркуч за източване на маслото, който може да бъде прегънат или замърсен със старо, изгорено масло, което намалява напречното му сечение.
Не рядко неправилно избрано уплътнение причинява изтичане на масло от турбокомпресора. Твърде малкият диаметър на уплътнението ефективно блокира потока на масло, което води до изтичане на масло както от страната на изгорелите газове, така и от страната на компресията.

Описвайки по-рано правилната работа на системата за уплътнение на турбокомпресора, споменахме колко е важно да се появи правилно налягане в корпусите от страна на въздуха и отработените газове, без което нашето турбо няма да бъде уплътнено. Особено второто е много важно в контекста на течове на масло от турбокомпресора. Много от нас често се срещат с услуги като изрязване на катализатора или филтър за твърди частици. Не бива да се забравя, че премахването на всякакви елементи от изпускателната система на автомобила води до промяна в налягането на отработените газове в изпускателната система, което най-често води до изтичане на масло от турбокомпресора, тъй като такива действия нарушават правилната му работа.

Както се вижда, не само повредата на турбокомпресора е причината за неговите течове, но много често тези явления изобщо не са свързани с турбокомпресора. Ето защо е толкова важна правилната диагноза, поставена от механик. Намирането на правилната причина за теча ще спести времето за работа на механика, но най-вече похарчените пари за смяна на ново турбо.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!