Калибрация на ADAS. Отлична възможност за сервизите.

25 ноември 2018, 9:27

Модерните автомобилни сервизи трябва да бъдат в крак с времето. Освен да са в крак с най-новите технологии под капаците на превозните средства, сервизите трябва да се интересуват и от промени в други компоненти. Една от тях е нарастващата популярност на усъвършенстваната система за подпомагане на водача (ADAS). ADAS технологията е един от най-бързо развиващите се сегменти на автомобилната електроника. От 2020 г. повече от 40% от новите превозни средства са оборудвани с два или повече вида усъвършенствани системи за подпомагане на водача ADAS като стандарт. Вашият сервиз готов ли е да се възползва от тази бързо развиваща се тенденция? По-долу ще разберете какво представляват ADAS системите, какви опции за обслужване предлагат и защо в бъдеще те ще станат изключително важни за Вашия сервиз.

Какво представлява система ADAS?

ADAS е термин, означаващ серия от интелигентни системи, които повишават безопасността на превозните средства и движението по пътищата. Системите ADAS се инсталират в съвременни превозни средства и тяхната задача е да използват информация от много източници, като камери, радари, LIDAR и сензори, за да наблюдават заобикалящата превозното средство среда. Данните често се изпращат в реално време чрез връзка превозно средство към превозно средство или превозно средство към мрежа.

В някои превозни средства тази информация се използва за подпомагане на водача. Камерите за заден ход улесняват паркирането, а адаптивните фарове се настройват сами, за да осветяват пътя и да не заслепяват водачите в насрещното движение. Системите ADAS могат да се използват и за предупреждение на водача за потенциални опасности, като напускане на пътната лента или риск от произшествие. Те могат също така да поемат контрола върху превозното средство, предлагайки ниво на автономно шофиране дори преди появата на напълно автономни превозни средства. Системи като автономно аварийно спиране (AEB) могат да спират и/или да управляват автомобила без намеса на водача, а адаптивният круиз контрол (ACC) автоматично регулира скоростта на автомобила, за да поддържа безопасно разстояние от други движещи се превозни средства.  

Прочетете нашето кратко ръководство за системите ADAS, за да научите повече за най-разпространените технологии за подпомагане на водача.

Защо е необходима калибрация на ADAS?

ADAS осигурява безопасност благодарение на камерите и радарите, така че всичко, което може дори леко да повлияе на тяхното местоположение или зрително поле, може да има отрицателно въздействие върху работата на тази система. Например промяна с един градус на позицията на камерата върху предното стъкло може да означава отклонение от 1,7 метра на отсечка от 100 метра, което води до значително отклонение от правилната траектория.  В резултат на това превозното средство може да не успее да открие и предупреди водача за предстоящи опасности, тъй като до електронния блок за управление (ECU) се изпращат неточна информация и изчисления, което води до неправилно функциониране на системата ADAS или в най-лошия случай липса на функциониране.

Затова е важно компонентите на ADAS да се калибрират отново след всяка злополука, ремонт на каросерията или сервизно обслужване, като смяна на предно стъкло, ремонт на кормилното управление и окачването и центровка на колелата. Всяко от тези действия може да доведе до промяна на позицията на сензора или камерата на система ADAS.  Ако това не бъде проверено, то може да повлияе неблагоприятно на цялостната работа на превозното средство и да има преки отрицателни последици за безопасността на участниците в движението.

Как се калибрира ADAS?

Всеки производител на превозни средства има свои собствени параметри, процедури и хардуерни изисквания, които трябва да се вземат предвид при калибриране на ADAS. Някои сензори могат да бъдат статично калибрирани в сервиза, други изискват динамично калибриране по време на пробно шофиране, а трети изискват и двата вида калибриране. Въпреки че калибрирането може да бъде сложно и отнема много време, то е изключително важно за безопасността на автомобила и не трябва да се пропуска.

Повечето сензори и радари изискват статично калибриране в сервиза. За да проведе калибрирането, механикът трябва да определи централната линия на превозното средство, известна също като надлъжна ос, често използвайки подходящи процедури и инструменти, адаптирани към превозното средство от дадена марка. Специалните мишени за калибриране се поставят на много точно определени места по отношение на централната линия и сензора и на разстояние от един до 10 метра от автомобила. При някои превозни средства може също така да е необходимо независимо нивелиране на сензора. След това трябва да се започне калибрирането с помощта на OBD диагностичното устройство.

Динамичното калибриране се извършва по време на шофиране с помощта на сканиращо диагностично устройство. Неговата същност е превозното средство да се движи по прав път с ясно обозначени пътни ленти, с определена скорост до завършване на калибрирането. Някои ADAS системи се калибрират най-добре при минимален трафик, докато други може да изискват повече „цели“ под формата на по-голям трафик и пътни знаци. Струва си обаче да се спомене, че неблагоприятните метеорологични условия и лошо маркираните пътища могат значително да затруднят калибрирането.

Какво означава това за независимите сервизи?

Сервизите трябва да инвестират в оборудване (голямо, равномерно осветено помещение с равен терен), диагностично оборудване за обслужване на автомобили от различни марки, панели и техническо обучение, за да се възползват от възможностите, които предлага обслужването на системи ADAS. Въпреки че за повечето от тях това може да е сериозна инвестиция, тя не е чак толкова голяма, колкото може да изглежда. Бързата възвръщаемост на инвестицията се осигурява от сервизните работни дейности, които вече са възможни с това оборудване. Тъй като все повече автомобили са оборудвани със системи ADAS, автомобилните сервизи, които не се решат да поемат разходите, могат да бъдат обречени на напълно изключване от пазара.

Повече възможности за обслужване – как да се възползвате от тях?

Няма съмнение, че ADAS системите, които пряко влияят върху постиженията и безопасността на автомобила, ще останат на пазара и скоро ще станат стандартно оборудване. Ето защо ние силно насърчаваме сервизите да разширят офертата си с тази услуга още сега. Благодарение на използването на тази технология, превозните средства, напускащи Вашия сервиз, ще продължават да отговарят на очакванията и преди всичко ще бъдат безопасни за водачите и другите участници в движението. По-лесно е, отколкото си мислите! Използвайки инструментите, софтуера и обучението, предлагани от Delphi Technologies, Вие ще подготвите Вашия сервиз за повече възможности за обслужване, предлагани от този бързо развиващ се сегмент. Благодарение на модулния дизайн на нашето решение, сервизите имат възможност да разширят своята оферта в удобно време, а съвместимостта му с нашата съществуваща диагностична система ще направи въвеждането на напълно новата услуга по-лесно от всякога.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!