Диагностичният софтуер Esitronic 2.0 Online на Bosch вече съдържа информация за ремонт и поддръжка директно от производителите

18 май 2021, 9:18

Bosch интегрира данните за ремонт и поддръжка от производителите на автомобили в софтуера Esitronic

  • Идеална комбинация на диагностичните функции на Esitronic с информация за ремонт и поддръжка от производителите на автомобили
  • По-качествени данни и детайлна информация благодарение на интегрираното ноу-хау от производителите
  • Винаги актуални с данните за ремонт и поддръжка от производителите в Esitronic 2.0 Online

Карлсруе/Плохинген – Диагностичният софтуер Esitronic 2.0 Online на Bosch изцяло подкрепя сервизните техници при ремонта и поддръжката на автомобилите. Софтуерът предоставя диагностични данни, инструкции за отстраняване на неизправности, сервизни интервали и указания за демонтаж и монтаж на отделни компоненти. С тази богата информация мултибрандовите сервизи повишават ефективността и качеството на услугите, предоставяни за различни видове и марки превозни средства. В бъдеще Bosch ще получава необходимата информация за ремонт и поддръжка директно от различни производители на превозни средства и ще я интегрира в Esitronic. Това става възможно благодарение на регламент 2018/858 на ЕС. Той задължава производителите в географските граници на Европейския съюз да предоставят „цялата информация, (…), необходима за диагностика, сервизно обслужване и проверка на автомобила.”

В бъдеще Esitronic 2.0 Online ще включва информация от производителите за монтажните позиции на специфични компоненти, инструкции за демонтаж и монтаж, 3D илюстрации и снимки на компоненти и класификацията им по видове превозни средства, както и електросхеми. Сервизният софтуер на Bosch ще предоставя обширна информация с високо ниво на детайлност, съчетавайки диагностичните функции с данните за ремонт и поддръжка на производителите. От май 2021 новото съдържание постепенно ще бъде интегрирано в Esitronic. То ще е достъпно за сервизите с абонамент за информационните модули P (електросхеми) и SIS (инструкции за отстраняване на неизправности). Esitronic P е изчерпателна база данни от електросхеми на важни автомобилни системи – управление на двигателя, комфортни системи и шина. Сервизните техници ще работят по-ефективно, тъй като ще намират бързо подходящо решение и за най-сложните проблеми. Esitronic SIS помага на сервизния персонал при отстраняване на неизправности и ремонтни задачи чрез инструкции стъпка по стъпка.

Всички данни за ремонт и поддръжка от един източник

С интегриране на оригиналната информация от производителите качеството на данните в Esitronic се подобрява значително. В много случаи достъпът до информацията е по-бърз от преди. Bosch получава данните директно от производителя и ги модифицира за интегрирането им в Esitronic. Подобрява се и прецизното откриване на данни и ремонтни инструкция за автомобилите на клиентите. Esitronic предоставя информация, прецизно съобразена с конкретния автомобил, дори и за извънсерийните модели. Така сервизът разполага със сигурен достъп до важна информация за ремонта и поддръжката от един източник. Избягва се искането на информация от различни производители, която в повечето случаи се заплаща. Ето защо Esitronic 2.0 Online от Bosch е ефикасен инструмент за сервизите, включващ всеобхватни диагностични функции и оригинални  инструкции за поддръжка и ремонт от производителите на автомобили.

Покритието с оригинални данни от производителите непрекъснато нараства

Интегрирането на данни от производителите в Esitronic стартира с информация за моделите GLC и B на Mercedes-Benz. От май ще последват и модели на BMW, Fiat и Ford. Постепенно през годината ще се включват и данни от други производители. Тъй като регламентът на ЕС за предоставяне на данни е свързан с икономическото пространство на ЕС, може да има наложени ограничения от производителите за определени страни. Съществуващата информация за ремонт и поддръжка ще продължи да се разработва от Bosch и тя ще бъде достъпна в целия свят без ограничения.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!