Щети, причинени от прегряване

3 юли 2022, 8:17

Защо изтриването е видимо върху цялата глава на буталото? Какво се случва, когато масленият инжектор е огънат или дефектен и не охлажда достатъчно буталото отдолу? Как се получава изтриване на буталния прът от двете страни? Тук ще намерите подходяща информация.

В случай на изтривания поради прегряване, масленият филм се счупва поради прегряването. Първоначално прегряването причинява полутечно триене и единични изтривания. Допълнителното повишаване на температурата в точките на изтриване в крайна сметка причинява пълна загуба на смазване на буталото. Изтриванията са тъмни на цвят и силно ожулени. В зависимост от причината за повредата, изтриването поради прегряване се получава или върху буталния прът или върху главата на буталото.

Изтриванията, причинени от прегряването се получават главно на главата на буталото

Описание:

 • Силни изтривания, започващи върху главата на буталото и продължаващи към края на буталния прът.
 • Изтривания по цялата обиколка на главата на буталото.
 • Повърхността на изтриванията е с тъмен цвят, с белези и частично ожулена.
 • Изтривания по каналите на буталните пръстени, намаляващи към масления пръстен.

Оценка

Поради много високото термично натоварване главата на буталото е станала толкова гореща, че хлабината е изчезнала и масленият филм е разрушен. По обиколката на главата на буталото това е довело до комбинация от ожулвания поради недостатъчна хлабина и недостатъчно мазане. Причината не може да бъде обща липса на хлабина на буталото, тъй като в този случай повредата би започнала в областта на буталния прът.

Възможни причини:

 • Дълготрайно високо натоварване във фаза стартиране на двигателя.
 • Прегряване поради смущения на процеса на горене.
 • Неизправности в системата за охлаждане на двигателя.
 • Смущения при подаването на масло (бутало, охлаждано с масло или бутало с охлаждащ канал).
 • Деформирани или дефектни маслени инжектори, охлаждащи буталото отдолу с недостатъчно количество масло.
 • Неподходящи уплътнителни пръстени на фланците на мокрите втулки на цилиндрите (вижте раздел „Кавитация на втулките на цилиндрите“).

Изтриванията, причинени от прегряването, се получават главно на буталния прът

Описание:

 • Изтриване от двете страни на буталния прът.
 • Повърхността на изтриванията е с тъмен цвят, грапава и силно ожулена.
 • Зоната на буталния пръстен е леко повредена или неповредена.

Оценка

Поради силното прегряване на двигателя не е имало смазване на повърхността на цилиндъра. Това е довело до изтриване поради недостатъчно смазване и силно износване на буталния прът. Повредите са концентрирани в областта на буталния прът и често няма повреди в областта на главата на буталото. Следователно може да се изключи претоварване, причинено от смущения в горенето.

Възможни причини:

 • Прегряване на двигателя поради следните неизправности в охладителната система: недостатъчно охладителна течност, замърсявания, неизправна водна помпа, дефектен термостат, счупен или приплъзващ се клинов ремък, недостатъчно обезвъздушена охладителна система.
 • При двигателите с въздушно охлаждане: прегряване поради натрупване на замърсявания по външните страни на цилиндрите, счупени охладителни ребра, смущения или липса на вентилация на охлаждащия въздух.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!