Как да проверите правилната работа на стартера, без да го демонтирате от автомобила?

13 юни 2022, 9:46

Съвременните автомобили имат все по-добър комфорт на обслужване и са все по-надеждни. Аналоговите индикатори, бутони и копчета излизат от употреба в полза, наред с другото на сензорните екрани. Все по-рядко се случва да отворим капака на двигателя и да се поинтересуваме какво се крие под него. В много автомобили двигателят е защитен и почти изцяло запълва двигателното отделение. Какво трябва да направим, ако не можем да стартираме двигателя?

Най-честата причина за проблеми със стартирането на двигателя е състоянието на акумулатора или клемите, т.е. връзката на кабелите с терминалите на акумулатора. Ако при опит за стартиране на двигателя светлините и контролните уреди угасват или силно се затъмняват, а стартерът не работи правилно, можете да сте сигурни, че причината е проблем с акумулатора.

Понякога е достатъчно да почистите контактите, да проверите акумулатора и да го заредите. Когато имаме спешна нужда от стартиране на двигателя, е достатъчно да използваме допълнителен акумулатор от друго превозно средство.

Ако след изпълнението на тези стъпки симптомите на неизправност са идентични, това може да означава повреда на стартера.

Стартерът стартира двигателя с вътрешно горене. Най- разпространените електрически стартери са постояннотоковите двигатели, които служат за завъртане на коляновия вал на двигателя и за придаване на подходяща скорост на въртене. Тази скорост позволява на двигателя да започне да работи самостоятелно. Стартерът черпи най- много електричество от акумулатора при стартиране на двигателя.

Стартерът на двигателя работи правилно, когато параметрите на захранването му са правилни. Ако по време на опита за стартиране светлините не се намаляват, а стартерът слабо „върти“ двигателя, причината може да е лошото състояние на една от високотоковите връзки. По време на стартиране, от акумулатора към стартера протича ток от няколкостотин ампера. При такива големи токове всяка електрическа връзка, направена с дебели проводници, трябва да бъде напълно функционална, тъй като между акумулатора и стартера има много връзки и повредата, на която и да е от тях възпрепятства правилната работа на стартера.

Въпросителните знаци, поставени върху схемата за свързване между акумулатора и стартера определят ключовите точки, които могат да бъдат причина за трудности при стартирането.

page2image50361344

Връзки между акумулатора и стартера. Схема на AS-PL.

Ако при опит за стартиране на двигателя не чуете реакция на стартера, това може да означава, че на терминала „старт“ на стартера (потенциал 50) не се появява напрежение от 12V за задействане на стартера. Причините за това могат да бъдат много, а достъпът до междинните елементи често е много труден или дори невъзможен. Локализирането на причината изисква подходящи инструменти. Също така си струва да опитате да стартирате стартера, като заобиколите всички междинни елементи между ключа за запалване и стартера.

page3image51370288

Стартерни терминали. Схема на AS-PL.

За такъв тест е достатъчно парче изолиран проводник, с помощта на който правим за момент връзка на терминалите на стартера (както на приложената схема на терминалите на стартера). Слагаме единия край на кабела към по-високия дебел терминал /извод/ (12 V – потенциал 30), а с другия край докосваме за момент терминала, към който е свързан тънкият проводник („старт“ – потенциал 50). Ако стартерът не реагира, това означава, че е повреден. Ако реагира, това означава, че имаме грешка в инсталацията или в някое от междинните устройства, което прави невъзможно стартирането му.

Струва си да се помни, че съвременните автомобили имат обширна система за контрол на безопасността. В случай на определени неизправности тази система може да ви позволи да стигнете до местоназначението си, но ще предотврати повторното стартиране на двигателя.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!