Вода във вътрешността на Lexus IS250/IS350 – причина

22 май 2023, 11:47

При автомобилите Lexus IS250/IS350, произведени през 2006-2007 година, запушеният дренаж за конденз на климатика може да доведе до навлизане на вода във вътрешността на автомобила.

Ако във вътрешността на автомобила (подовите постелки) попадне значително количество вода, причината може да бъде запушен дренаж за конденз. Достъпът до дренажа на конденза е сложен.

Освен описаният тук като пример начин на действие, във всеки случай е необходима допълнителна информация от производителя. В зависимост от модела и варианта на автомобила (2WD/4WD) са възможни следните начини на действие.

  • Повдигнете автомобила с помощта на крик
  • Разединете електрическия кабел на сензора за O2
  • Развийте изпускателната тръба и я подпрете
  • Демонтирайте скобата на скоростната кутия и подпрете скоростната кутия
  • Демонтирайте предния задвижващ вал (само задвижването на всички колела)
  • Спуснете скоростната кутия с няколко сантиметра
  • При необходимост демонтирайте скоростния лост
  • Дренажът за конденз вече се вижда от страната на скоростната кутия под шасито на автомобила над скоростната кутия (вижте чертежите).
  • Сега можете или да почистите втулката за оттичане на конденз с дълъг, тъп предмет, или да я подмените с друг вид втулка.

Указанието е от уебсайта HELLA Tech World. Повече указания относно ремонта и диагностиката на автомобили можете да намерите в сайта www.hella.com/hella-tech-world-pl-pl/.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!