Има ли печалба от ремонти на хибридни или електрически автомобили?

13 септември 2023, 6:00

По европейските пътища все по-често се виждат автомобили с хибридно задвижване. За част от тях вече измина гаранционният срок, а собствениците им търсят възможност за сервиз в независими автомобилни сервизи. Приемат ли сервизи за ремонт автомобили, оборудвани със система за високо напрежение?

Заповядайте да се запознаете с резултати от изследванията, проведени в много европейски страни.

Как често сервизите се занимават с обслужване на хибридни или изключително електрически автомобили?
Продажба на хибридните и електрическите автомобили в Централна Европа постоянно се увеличава, макар че те все още представляват малцинство от целия автомобилен парк. Има малко представители на независими сервизи, които отговарят утвърдително, когато ги питат дали приемат за ремонт хибридните или електрическите автомобили. От друга страна, повече от половината от тях изобщо не се докосват до такива автомобили, а допълнително за 1/3 това са отделни случаи – веднъж в няколко месеца. Тук става дума за независими сервизи, действащи в Централна Европа (CEE). Други резултати се получиха от анкета среди представителите на сервизи от Западна Европа, представлявана от Италия и Великобритания. В този случай само 20% от сервизите не се докосват до хибридните и електрическите автомобили.

Дали ремонти на хибридните и електрическите автомобили представляват един рентабилен бизнес за собственици на сервизите?
Представителите на повече от 36% от изпитваните сервизи, действащи в Централна Европа (CEE) смятат, че ремонт на автомобилите с хибридно или изключително електрическо задвижване е рентабилен или ще бъде рентабилен в бъдещето. Най-големите песимисти по този въпрос са словаците, от които само един от седемте вижда печалба от ремонти на тези автомобили.

Обаче тук трябва да се добави, че почти половината от представители на независими автомобилни сервизи (CEE) не са в състояние да изразят мнението си по въпроса за рентабилността на ремонти на такива автомобили. Също както и при честота на ремонтите, и тук представителите на италиански и британски сервизи са на мнение, различно от сервизите, действащи в Централна Европа.

– Струва ли днес в един независим автомобилен сервиз да се включват услугите, свързани с обслужване на електрически и хибридни автомобили? От гледна точка на един автомобилен сервиз в тази връзка тривиално щеше да е подробно да се развиват аргументите за необходимостта да си еко, за увеличаване на доходите чрез придобиване на нови клиенти и повишаване на нивото на лоялността им, за предлагане на по-широк спектър от – по-скъпи – услуги, за създаване на съвременен имидж… – говори Вит Виборски, Генерален директор на Alliance Automotive Group в Полша. Сигурно същественото е, че необходимостта от инвестиране в оборудване и инструменти, обучение на специалисти по електромеханика и диагностика, достъп до данните и до съответния асортимент на части и технологии превишава възможностите на повечето от отделните сервизи. Сигурно твърде рано е изцяло да се прецени реалната добавена стойност, в това число математическата рентабилност на обслужването на електрическите автомобили, но според нас струва си да не бягаме от тези предизвикателства, а разумно да отидем насреща им – добавя представителя на група Alliance Automotive.

По какъв начин сегашното обслужване на хибридните и електрическите автомобили съответства на перспективите на рентабилност?
Като сравняваме помежду си двете представени диаграми, можем да направим няколко интересни извода. По всичко се вижда, че представителите на автомобилни сервизи забелязват потенциала за печалба в ремонти на такива автомобили. Гласовете, говорещи за рентабилността на ремонти на автомобилите с хибридно или електрическо задвижване са най-малко два пъти повече отколкото сервизите, които днес редовно се занимават с такива ремонти. Да поразгледаме резултати от изследването малко по-широко. Това мнение се потвърждава както от сервизите, които често провеждат такива ремонти, така и от тези, които ги правят малко по-рядко.

Но въпреки на всичко значителната част от представителите на сервизи признава, че в момента те не са в състояние да го оценят обективно.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!