Имидж на сервизи и липса на кадри! Вземете участие в анкетата.

22 септември 2023, 6:00

Имидж на автомобилните сервизи се състои от действията на хиляди малки и средни предприемачи. Как да формираме положително възприемане на сервизи от млади хора, започващи пътя си из трудовия пазар? Как да насърчаваме младежите да свържат професионалния си път с ремонт на автомобили? Как по-добре да развиваме дейността на независими сервизи?

Нашата нова анкета се отнася, между другото, за тези въпроси.

Попълване на тази кратка анкета сигурно няма да отнеме повече от 3 минути и ще позволи да публикуваме интересни данни. На участие са поканени всички представители на независими сервизи.

Имидж на сервизи и липса на кадри! Вземете участие в анкетата.

Анкетата е завършена!

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!