Експертите на WUZETEM на закуска с журналисти

17 ноември 2023, 16:05

Експертите на WUZETEM, ръководени от президента на дружеството Анна Сцешко-Осинска, разказаха за положителната трансформация, компетенциите, потенциала и разширяването на фирмата по време на събитието Закуска с журналисти, проведено на 6 октомври във Варшава.

Една от най-важните теми беше НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ

Един от ключовите фактори за успешната трансформация на WUZETEM е разширяването на машинния парк и развитието на отдела за научно-изследователска и развойна дейност, включително сътрудничеството с университети като Военната техническа академия, Института по физикохимия на Полската академия на науките и Варшавския технологичен университет. В резултат на това понастоящем дружеството е една от малкото фирми в Полша и Европа, които успешно прилагат технологията DLC – производство на диамантоподобни въглеродни покрития (diamond-like-carbon). WUZETEM е уважаван производител на части за дизелови инжектори, които се използват ежедневно в заводите за възстановяване по целия свят. Дружеството предлага дюзи за инжекционни системи на дизелови двигатели, които се използват в автомобили на такива известни марки като Toyota, Mercedes-Benz, BMW и др.

Друга тема, обсъдена по време на дискусията, беше СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ОРЪЖЕЙНИЯ СЕКТОР И СИНЕРГИЯТА В РАМКИТЕ НА ГРУПАТА ARP

Благодарение на гореспоменатите инвестиции и експертно ноу-хау WUZETEM постигна нови промишлени компетенции в полза не само за себе си, но и за свързаните с нея сектори, включително тези със стратегическо значение, които изискват устойчивост, като например оръжейния сектор. Това е една от важните насоки за развитие, планирани от управителния съвет на дружеството и осъществени, наред с другото, чрез получаване на лиценз от Министерството на вътрешните работи и администрацията (MSWiA) за производство, съхранение и търговия с оръжия и боеприпаси за военни и полицейски цели.

Последните кризисни години доказаха значението на сигурността на веригата за доставки и в това отношение ключов процес е да се ангажира местната промишленост в доставките по такъв начин, че логистичните вериги да бъдат възможно най-кратки, гъвкави и устойчиви на сътресения.

Бъдещето на инвестициите & “НА ПЪРВО МЯСТО Е ЧОВЕКЪТ” – ценно и вдъхновяващо заключение на срещата.

В обобщение на събитието Президентът госпожа А. Сцешко-Осинска подчерта значението на инвестициите в инфраструктура, но също и в човешкия капитал. Позицията на фирмата на полския и световния пазар е резултат от усилията на всички колективи и промяната в работната култура, където водещият принцип е “На първо място е човекът” и подходът “можем да постигнем всичко”, а не “ще се справим”.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!