Как европейските автосервизи привличат клиенти?

27 ноември 2023, 8:14

Имиджът на автосервиза играе ключова роля по пътя към неговия успех. Той се измерва с нарастването на броя на клиентите, повишаването на цените на услугите, а оттам и с увеличаването на доходите и печалбите. Следователно начинът, по който клиентите възприемат дадена компания, оказва значително влияние върху нейната дейност.

Според служителите на автосервизи как възприемат шофьорите работните им места?

В Централна и Източна Европа, в страни като Полша, Чехия, Словакия и Литва, служителите в автосервизите са твърдо убедени, че шофьорите имат положително мнение за независимите автосервизи. От друга страна, в страни като Румъния, Унгария и България тенденциите не са толкова положителни. Трябва да се подчертае обаче, че в тези страни почти половината от анкетираните са дали уклончив отговор, т.е. не са изразили мнение. По същия начин голям процент колебаещи се запитани идват от автосервизи в Обединеното кралство. Въпреки това следва да се отбележи, че във всяка от изследваните държави положителните мнения за имиджа винаги са били повече от негативните.

Какво допринася за положителния имидж на един автосервиз?

В автомобилната индустрия положителният имидж на автосервиза е важен за изграждането на доверие у клиентите и за поддържането на тяхната лоялност. Компетентността, надеждността и високото качество на ремонтите са основите, върху които се гради репутацията на всеки автосервиз. Уменията на механиците също са от значение и са вторият най-често посочван фактор.

‘Клиентите търсят не само експертно обслужване за своя автомобил, но и добра комуникация, дружелюбност и желание да се разберат техните нужди. Прозрачността в комуникацията по отношение на ремонтите, ясното обяснение на разходите и навременността на извършената работа са не по-малко важни за изграждането на положителен имидж’ – отбелязва мениджърът по развитието на концепцията за услуги на компанията.

В крайна сметка именно доволните клиенти, които са се уверили в надеждността и високия стандарт на обслужване, се превръщат в най-добрата реклама за един автосервиз. Именно те привличат нови клиенти и увеличават доходите и печалбите на собствениците на автосервизи.

Research methodology

The survey which served as the source for the claims in this article was conducted by MotoFocus.eu, in the form of an online interview among car repair shops. In total, over 1655 individuals took part in the survey.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!