Обслужване от врата до врата в автосервизи

24 януари 2024, 8:56

Изглежда, че услугата „от врата до врата“ е привлекателна добавка за някои клиенти, „допълнителна“ услуга, която може да определи къде да се ремонтира автомобилът. Готови ли са автосервизите да вземат автомобилите от клиентите и да ги доставят обратно след ремонта?

Услуга „от врата до врата“—кои автосервизи я практикуват?

По-малко от половината от анкетираните европейски независими сервизи предлагат тази услуга. Това са предимно автосервизи в Унгария и Полша. На развиващите се пазари като Румъния и Хърватия процентът на доставчиците на услуги „от врата до врата“ е по-нисък, но се забелязва тенденция към нарастване.

„От моя опит знам, че в повечето случаи услугата „от врата до врата“ се въвежда по външно искане, например от оператор на автопарк, а не поради вътрешно желание на собственика на автосервиза да разшири предлагането си. И това е една от пакетните услуги за мобилност, която се предлага в допълнение към заместващите средства за транспорт (кола с куриер, велосипед, такси). „От врата до врата“ е подценявана услуга на вторичния пазар, която обаче спестява време на клиента—допълнителен разход при обслужване на автомобила на място. Загубата на време (а често и на пари) може да се сведе до минимум, като се предложат други алтернативи, като например услугата „от врата до врата“. Разбира се, тя може да бъде част от цената на цялата услуга или да се предлага като допълнителна платена услуга. Така или иначе, тя ще бъде изгодна за клиента. В по-дългосрочна перспектива—и за сервиза. Ето защо представената в статията статистика, че близо 50% от автосервизите предлагат услугата „от врата до врата“, предизвиква радост. Хубаво е такава услуга да се предлага от сервизните центрове на производителите на автомобили, но защо да не се превърне в конкурентна услуга, предлагана от автосервизите на независимия пазар—посочва Роберт Джиржановски, ръководител на отдела за разработване на концепции за услуги в Robert Bosch.  

Кои автосервизи предлагат услуги от врата до врата?

Клиентите на големите сервизи имат много по-голяма вероятност да получат своя автомобил след ремонта. В такива сервизи работят повече служители, които често не само ремонтират автомобили, но и се занимават изключително с обслужване на клиенти. Следователно за тях не е голям проблем да намерят шофьор и да отделят време, за да отидат при клиента.

Тази услуга е по-скоро достояние на автосервизите от по-малките градове, отколкото на големите метрополиси, които разполагат с много алтернативни форми на транспорт. Там прилагането на услугата „от врата до врата“ може да бъде оправдано единствено с желанието да се осигури по-високо ниво на комфорт за клиента.

Има и друга възможна причина, поради която по-малко автосервизи в по-големите градове предлагат тази услуга. Ако клиентите ви идват от всички краища на града, е трудно да се прецени времето, необходимо за такава услуга. Служителят може да се окаже блокиран в задръстване за дълъг период от време.

На графиката по-долу са представени данни за полския пазар, който може да служи за пример на европейските пазари.

Research methodology 

The survey which served as the source for the claims in this article was conducted by MotoFocus.eu, in the form of an online interview among car repair shops in the following European countries: Poland, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Romania, Bulgaria, United Kingdom, Croatia, Hungary, Italy. In total, over 1655 individuals took part in the survey.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!