Приемат ли автосервизите стажанти? Какви са задълженията им?

13 февруари 2024, 11:33

Професионалното образование е от решаващо значение за правилното функциониране на пазара за ремонт на превозни средства. Собствениците на автосервизи са добре запознати с този факт, но дали винаги имат желание да се ангажират с професионалната адаптация на младите хора чрез приемане на стажанти?

Стажове в европейски автосервизи

Проведохме проучване относно стажовете в дузина европейски сервизи. Полша, Чехия и Румъния, където повече от половината сервизи в момента осигуряват стажове/чиракуване на студенти, се открояват положително от останалата анкетирана група.

Студентите изпълняват предимно прости задачи по поддръжка и ремонт на превозните средства. Някои сервизи възлагат на стажантите си задачи, които не са свързани с ремонтни дейности. Въпреки това е успокояващо да се види, че повече от една трета от автосервизите декларират, че задълженията, възложени на стажантите, включват повече от обикновен ремонт или поддръжка.

Кои сервизи са по-склонни да приемат стажанти?

Големите сервизи са много по-склонни да приемат студенти за стаж. Това може да е свързано с наемането на повече служители. Само една четвърт от големите сервизи не приемат стажанти, докато при по-малките сервизи този процент е много над половината от анкетираните.

Интересно е да се отбележи, че сервизите, разположени в по-малките и средни градове, са много по-благосклонни да приемат студенти за стаж в сравнение със сервизите в големите градски райони. Това може да се дължи на факта, че в сервизи с висока натовареност на ежедневна основа е трудно да се назначи човек, който да посвети времето си във въвеждането на новите хора в длъжността и наблюдението на техните дейности.

„В голям сервиз за коли, особено такъв, който е добре организиран, има повече възможности за ангажиране на стажанти и тяхното обучение. Това може се дължи на факта, че на такива места има много повече дейности, извършвани паралелно, и отделните операции могат да бъдат разделени на по-опростени задачи, които могат да бъдат поверени на стажанти, и по-сложни задачи, които да се извършват от някой с достатъчно опит. В малък сервиз с 1-2 работни станции отговорникът трябва да изчака стажанта, например, да разглоби или сглоби даден елемент, преди да направи диагностика, за която по обясними причини не би му останало достатъчно време.

За съжаление, колкото по-голям е градът, толкова по-малко привлекателни са автомобилните сервизи като работодатели, което се вижда още на етап стаж. В по-голям град младите хора имат повече алтернативи по отношение на образованието и работата в области, които се възприемат като по-добре платени и по-практични За съжаление, без засилени кампании за информиране и насърчаване нищо няма да се промени в това отношение“ – казва Rafał Kędziorek, ръководител „Развитие на мрежата“, Nexus Automotive Central Europe.

Research methodology

The survey which served as the source for the claims in this article was conducted by MotoFocus.eu, in the form of an online interview among car repair shops in the following European countries: Poland, Czech Republic, Slovakia, Lithuania, Romania, Bulgaria, United Kingdom, Croatia, Hungary, Italy. In total, over 1655 individuals took part in the survey.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!