Как ефикасно да дезинфекцираме климатика?

7 април 2024, 14:25

Освен очевидните предимства на притежаването на климатик, трябва да бъдете подготвени за задълженията, свързани с неговата поддръжка. Принципът на работа на климатичната система създава идеални условия за развитие на микроорганизми, опасни за здравето. Затова точното и правилното извършване на дейностите свързани с почистването и дезинфекцията е задължение на всеки сервиз, който предлага този тип услуги.

Най-често срещаните грешки

Най-честата грешка по време на почистването на климатичната система е използването на препарат, който не притежава биоцидни свойства. В такъв случай трябва да проверите на етикета му дали има разрешение, издадено от Управата по регистрация на медицински продукти, медицински изделия и биоцидни продукти и дали не е с изтекъл срок на годност.

Съществува също риск, че изпарителят не е бил правилно почистен и дезинфекциран. Препоръчва се всеки път да се почиства и дезинфекцира изпарителят с метода на принудително налягане. В най-крайните случаи може да се наложи смяна на изпарителя с нов.

Грешка, допускана от сервизите, извършващи дезинфекция на климатика, е също неправилното изсушаване на системата. След дезинфекцията трябва да отворите всички вентилационни канали, а вентилаторът да се настрои на максимални бороти и при включен климатик наизменично, няколко пъти да промените температурата на термостата от минимум на максимум и обратно. Цялата процедура трябва да се извърши в маска, при отворени врати на автомобила и след това да се проветри старателно.

Грешка е също липсата на смяна на кабиновия филтър. След изпарителя това е елементът в климатичната система, където най-бързо се размножават гъбичките и бактериите. Кабиновият филтър трябва да се сменя поне два пъти в годината. Запазването на стария филтър след дезинфекция на климатичната система е равносилно на неизвършена услуга.

Дезинфекцията на климатика не е сложна процедура. Обаче, за да донесе очаквания резултат, трябва да се извърши с необходимата старателност и да се използват подходящите средства. Пренебреженията в тази област могат да имат неприятни последици за здравето, а дори и за живота.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!