Твърде горещо или твърде студено – температурна диагностика на климатичната система

9 април 2024, 11:22

Един от простите методи за диагностициране на климатичната система е измерването на температури в различни части на системата. Благодарение на способността си да диагностицира системата въз основа на температурите, механикът може на ниска цена и сравнително бързо да открие проблемите, които са възникнали в автомобила.

Примерен метод за температурна диагностика на климатичната система е проверката на температурните разлики между температурата на тръбата на входа към кондензатора (климатичен радиатор) и температурата на тръбата на изхода от кондензатора, както и сравнението на тази разлика с диаграмата на работните температури на системата според производителя на автомобила.

Когато клиентите оставят автомобилите си в сервиза, често не знаят каква е конкретната причина за проблема. Те знаят, че климатичната система не работи правилно, но не знаят защо. Nissens обучава механици в областта на диагностика на климатични системи, включително ефективната температурна диагностика, така че сервизът да може бързо и със сравнително ниски разходи да открие и поправи повредата на климатичната система. Бързо и ефикасно обслуженият клиент е доволен клиент, който се връща в работилницата. – каза Майкъл Ингвардсен, Мениджър по обучението на Nissens и специалист по климатични системи.

Типични проблеми

Различията в температурите в различни точки на климатичната система в повредения автомобил в сравнение с температурите в правилно работещата система могат да произтичат от множество причини. Примери за причини, водещи до отклонения в работните температури на системата, са:

  • ограничен въздушен поток през кондензатора или изпарителя
  • корозиран кондензатор, с изхвърлени ламели
  • не работещ или неправилно работещ вентилатор на радиатора
  • дефектни клапани
  • теч в климатичната система и загуба на хладилен агент
  • липса на смазване
  • блокиран или ограничен поток на хладилен агент в системата.

Пример за температурна диагностика е измерването на температурата на изпарителя. Температури под нулата и замръзване на изпарителя показват проблем със системата, т.е. въздух, влага или замърсен хладилен агент в системата AC. Проверката на температурата на изпарителя като една от първите дейности може да спести много ценно време на сервиза.

Съвети за механици

Когато механикът има пред себе си автомобил с проблем с климатизацията, измерването на температури в отделните точки на системата е бърз и икономичен метод за диагностициране на различни проблеми, които могат да повлияят на функционирането на системата за климатизация. На базата на температурните измервания и тяхната оценка може бързо да се сведе на минимум обхватът на възможните причини, а след това чрез допълнителни диагностични и сервизни действия да се отстрани повредата. Във всеки случай на намеса и ремонт на климатичната система Nissens препоръчва извършване на внимателно изплакване на системата, с цел премахване на старото масло, както и излишъка от контраст, който може да се е появил в системата, да не говорим за отстраняване на твърдите замърсители от системата.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!