Възможна причина за светване на лампичката ABS/ESP в Kia Rio 2018 – 2021. HELLA TECH WORLD

23 май 2024, 10:55

В автомобилите Kia Rio, произведени през периода 2018 – 2021 г., съществува грешка, свързана със софтуера. Специалистите от HELLA представят възможната причина за светването на лампичката ABS/ESP и начин за нейното отстраняване.

https://press.kia.com/

Съвет за безопасност

Информацията и практическите съвети са подготвени от HELLA с цел предоставяне на професионална подкрепа за автомобилни сервизи. Информацията, публикувана на този уебсайт, трябва да се използва само от квалифициран персонал.

Светва контролната лампичка ABS / ESP + код на грешка C1606

В горепосочените автомобили KIA, оборудвани с предна камера, може да се случи внезапно светване на контролната лампичка ABS/ESP. В контролера често се записва грешка C1606 (грешка ECU/софтуер). Възможната причина е грешка в софтуера на контролера на предната камера. За да се изключат други причини, преди актуализацията на софтуера трябва да се проверят всички важни за системата електрически и механични елементи, включително захранването.

Актуализацията на софтуера може да се извърши например чрез Hella-Gutmann macsRemote Services или с помощта на диагностично устройство, поддържащо PassThru от серията Mega-Macs. Освен това е необходим регистриран достъп до интернет портала на производителя на автомобила. При липса на подходящо оборудване, моля, свържете се с оторизиран сервиз.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!