Menu

Списък от статии Отбелязване - CitNOW

Механиците се нуждаят от по-широк набор от умения

Почти половината от механиците в сервизите смятат, че ще им трябва електрическо и хибридно технологично ноу-хау, повече отколкото традиционните механични познания след по-малко от 5 години, според CitNOW. 42% от механиците в сервизите смятат, че познаването на хибридните и електрическите превозни средства ще бъде най-важното умение само след пет години. Изследването на CitNOW подчертава увеличаването […]