Списък от статии Отбелязване - Panasonic

Дисплеят на Panasonic има за цел да промени начина, по който водачите виждат пътищата

Head-up дисплеят, който проектира информация върху предното стъкло, се предлага в някои автомобили от 1988 г. Но докато през последното десетилетие те са преминали от сравнително прости информационни дисплеи като избор на скорост и музика, Panasonic иска да изведе нещата на друго ниво, като точно свързва символи и текст с реални предмети и пътя пред […]