Загуба на охлаждаща течност – вероятна причина

20 февруари 2019, 13:00

Охладителите на EGR често остават незабелязани

Протичането на охладителя на EGR може да бъде причина за загуба на охлаждаща течност. Как точно могат да се появят течове в охладителя на EGR? Кои са най-честите причини за повреди? Ще разберете защо първо трябва да проверите охлаждането на EGR преди да замените уплътненията на цилиндровата глава, цилиндровите глави или уплътненията на цилиндровите втулки в този материал.

СИТУАЦИЯ

От въвеждането на емисионния стандарт Euro 4, използването на EGR системи с охлаждащи устройства за EGR е все по-широко разпространено. Охладителите за рециркулация на отработени газове не са типично износващи се части. Но охладителят на EGR може да се развали след дълга експлоатация.

В охладителите на EGR охлаждащата течност на двигателя действа като охлаждаща среда. Охладителите са изработени от неръждаема стомана или алуминий. В неблагоприятни или непреднамерени работни състояния (например, ако двигателят работи със силно сярно гориво или биогориво), образуването на агресивни продукти на горене може да се увеличи. През по-дълги периоди това може да доведе до вътрешни течове, което също е свързано с постепенна загуба на охлаждаща течност. При търсенето на причината за загубата на охладителна течност, уплътненията на цилиндровата глава, цилиндровите глави или уплътненията на цилиндровите втулки често се сменят – без успех.

Фиг. 1: EGR клапан с охладител

Причини за неуспех

Най-честата причина за неизправност е изтичането от страната на отработените газове. Една по-рядко срещана причина е хлътването, което се получава от охлаждащата страна. Неподходящите охлаждащи агенти също могат да доведат до корозия или кавитация.

Тъй като налягането на отработените газове е по-голямо от налягането в охладителната система по време на работа, загубата на охлаждаща течност не винаги се забелязва веднага. Когато двигателят е изключен, охлаждащия агент прониква в отработените газове на двигателя или в системата на входящия въздух. Ако охладителят на EGR е разположен по-високо от всмукателните и изпускателните клапани, това може да доведе до натрупване на охлаждаща течност в горивната камера на един или повече цилиндри. При стартиране на двигателя се появяват „хидравлични удари“ с тежки повреди на буталата, цилиндрите или мотовилките.

Фиг. 2: Схема на рециркулация на охладени отработени газове

01 Сензор за въздушна маса

02 Интеркулер

03 Сензор за температура на въздуха

04 Регулираща клапа

05 EGR клапан

06 Охладител за EGR

07 Турбокомпресор (турбина)

08 Турбокомпресор (компресор)

РЕЗЮМЕ: За да предотвратите скъпи и отнемащи време ремонти на двигателя, когато търсите течове на охлаждащата течност, проверете за изтичане от охладителя на EGR преди да започнете да разглобявате двигателя.

Източник: MS-Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!