Неправилен монтаж на филтриращия елемент в V-двигателите на Audi

16 октомври 2023, 11:27

  Ако филтриращият елемент на въздушния филтър е инсталиран неправилно, може да се появят смущения или да се генерират кодове за грешки. Възможна причина е изкривяване на филтриращия елемент на въздушния филтър при поставяне.

В моделите Audi с V-двигател 2.8 FSI, 3.0 TDI, 3.0 TFSI lub 4.0 TFSI монтажната позиция на въздушния филтър може да бъде частично скрита (вижте фигура 1). Поради това съществува риск филтриращият елемент да не бъде разположен централно в касетата на въздушния филтър (вижте фигура 2).

Фигура 1. Монтажно положение на въздушния филтър в двигател V6 3.0 TDI

Фигура 2. Нецентрално разположен филтриращ елемент на въздушния филтър,
непречистен въздух може да проникне в двигателя (вижте стрелката)

Такова неправилно положение може между другото да бъде причина за посочените по-горе повреди. Това се дължи на турбулентност и нетипични струи, които смущават сигнала на масовия въздухомер-измерител на количеството въздух. Освен това до двигателя достига непречистен въздух, което може да допринесе за ускорено износване и други последващи повреди.

Фигура 3. Правилно поставен филтриращ елемент на въздушния филтър

Важно: При смяна на филтъра трябва много да се внимава за правилното поставяне на филтриращия елемент на въздушния филтър! Той се фиксира отдолу с намиращ се в касетата накрайник и отгоре с центриращите елементи в капака.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!