Какво може да се случи, когато не проверим каталожния номер на масления филтър?

10 септември 2021, 6:59

Много от капсулованите маслени филтри с различни каталожни номера имат много сходни размери на корпуса и еднакви резби. Общата визуална прилика между филтрите с различно приложение може да бъде причина за монтирането на грешен филтър в даден автомобил.

Нека започнем с това как може да възникне такава ситуация. Понякога хората, които не се занимават професионално с ремонт на автомобили, избират капсулован маслен филтър за определен автомобил единствено въз основа на съответствието на резбата и визуалната оценка на размера на филтъра. Професионалните механици са наясно, че подобно поведение е безотговорно, но за да се допусне грешка, е достатъчен само миг невнимание.

Какви са последствията от монтаж на неправилен филтър?

  • използваният във филтъра филтриращ материал е подбран за изискванията на дадения двигател. Когато използвате неправилно подбран филтър, може да се окаже, че филтриращият материал няма да осигурява правилна филтрация, което директно влияе върху повишаването на опасността от повреда на двигателя.
  • В зависимост от конструкцията на двигателя, в капсулованите маслени филтри се използват клапани, осигуряващи оптимална защита на двигателя. Когато за даден автомобил използвате неправилно подбран филтър, може да се окаже, че в него няма съответните клапани или техните работни параметри са съвсем различни. Не забравяйте, че клапаните в маслените филтри са така конструирани, че да се отварят при съответно избраното за дадения двигател налягане на маслото.

Извод: Фактът, че новият филтър може лесно да бъде завинтен към корпуса на двигателя и, че външният му вид е подобен на този на износения филтър, не трябва да бъде решаващ за неговия монтаж.  Винаги проверявайте приложението на дадения филтър, като използвате каталога на производителя. Това се отнася, както за капсулованите филтри, така и за филтриращите елементи.

Примери за маслени филтри със същите външни размери и същата резба са филтрите FILTRON OP 577 и OP 626/4. Двата филтъра, въпреки че визуално си приличат, се различават по наличието на възвратен клапан.

Какви клапани може да има в капсулования маслен филтър?

Възвратен клапан (Anti-drainback Valve)

Обикновено е под формата на гумена мембрана, прилягаща към вътрешната страна на капака на капсулования филтър. Тази мембрана закрива отворите, през които във филтъра прониква замърсено масло. Задачата на възвратния клапан е да предотврати връщането на маслото от филтъра след изключване на двигателя. Възвратният клапан е необходим при филтрите, монтирани на винт отстрани или отгоре на корпуса на двигателя (ако филтърът работи в положение с капака нагоре, функцията на клапана се изпълнява успешно от гравитацията).

Предпазен клапан (Bypass Valve)

Използва се, когато филтърът се запуши в резултат на неспазване на срока за подмяна или по време на стартиране на автомобила при ниска температура (когато маслото е студено и гъсто). Предпазният клапан се отваря в резултат на повишаване на налягането и има за задача да осигури приток на масло към двигателя, когато има опасност от недостиг на масло за смазване на съвместно работещите елементи на двигателя. Използването на предпазния клапан се дължи на факта, че за двигателя замърсеното масло винаги е по-добро, отколкото пълната липса на масло. Липсата на мазане с масло може да доведе до увреждане на двигателя.

Вентил ECO (Anti-syphon Valve)

Предпазва от капене на масло от филтъра, когато двигателят е изключен. Неговата функция е подобна на функцията на възвратния клапан – с тази разлика, че клапанът се монтира от “чистата” страна на филтъра. В резултат на това филтърът през цялото време е пълен с масло – независимо дали двигателят работи или не. След включване на двигателя клапанът Anti-Syphon Valve значително намалява времето на сухо триене между съвместно работещите елементи, тъй като допринася за бързия приток на масло в двигателя.

Повече информация за филтрите ще намерите в безплатното онлайн обучение FILTRON ACADEMY, достъпно на адрес www.academy.filtron.eu. След приключване на обучението ще получите официален сертификат по пощата, който потвърждава придобитите знания.

 

 

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!