Какви са първитне симптоми на повреда на турбокомпресор?

18 октомври 2021, 11:50

Турбокомпресорът противно на обиходното мнение е много трайно съоръжение. Това устройство въпреки работата при невероятни температури, а също и работните скорости е способно да функционира дълго време. Както самият двигател, така също и турбокомпресорът се нуждаят от грижи и предпазни средства, за да могат да поддържат своето ползване за дълго време.

Ако не се спазят главните условия, такива като:

  • избягване високите обороти незабавно след включването на двигателя,
  • изоставяне за кратко време на включен двигател след извършеното движение, за охлаждане на турбокомпресора,
  • редовна смяна на двигателното масло,

като се има предвид опазването на околната среда, в която се намира и работи турбокомпресорът, в кратко време ще забележим тревожни симптоми.

Един от първите симптоми на повреда на турбокомпресора, които ще успеем да забележим е усещане за падане на мощността на двигателя. Може да се усети, че колата не ускорява толкова бързо както преди (това се характеризира с това, че турбото не дава инжекция енергия в интервала около 1000-1500 оборота/минута) или не постига максималната скорост толкова бързо, както е трябвало. Това може да е причинено примерно от повреда на въртящите се части от турбокомпресора или от наличие на неплътност между турбокомпресора и смукателния колектор. Много пъти падението на мощността се придружава освен от включването на контролното устройство „Check Engine”, безпокояващи отгласи и трептения идващи изпод капака.

Всичките турбокомпресори произвеждат известен шум, който болшинството от хора дори не чуват. Когато обаче този звук постепенно се усилва, хората го възприемат, а ако той се променя по произволен начин, същият може да бъде признак на много различни проблеми, такива като:

  • повреда на колелото на компресия от чужд материал,
  • дестабилизиране работата на ротационната система на турбокомпресора,
  • повреда на интеркулера или неплътности в изпускателната или смукателната система,
  • пропускане на отработените газове през уплътнение на изпускателния колектор на турбокомпресора.

Поредната, лесна за забелязване неизправност на турбокомпресора е прекомерното задимение от отработените газове, а въз основа на тяхното оцветяване може предварително да се определи вида на повредата. Както синият, така също и черният цвят на дима могат да покажат неправилния ход на работа или авария на турбината.

  • Изгорелите газове с черен цвят показват прекомерно богата горивна смес, което в случай на повреден турбокомпресор може да означава , че вследствие неговата авария или неуплътненост на смукателната система, в горивната камера се подава прекомерно малко въздух, при което горивото не се изгаря цялостно. Други причини за появяването на черен дим са също повредени или износени инжектори – дюзи или повреда на системата за рециркулация на отработените газове (ЕGR).
  • Изгорелите газове със синьо оцветяване показват, че двигателното масло е изгоряло, което в случай на повреден турбокомпресор означава, че се е стигнало до разхерметизиране на ротационната система от страна на компресията, а маслото е проникнало чрез интеркулера в горивната камера. Друга причина за появяването на син дим може да е проникване на маслото чрез изхабени или повредени уплътнения на клапаните.

Друг симптом, който може да показва повреда на турбината е възможна за забелязване много голяма загуба на двигателното масло. Най-честите симптоми на авария на турбокомпресора, свързани със значителна загуба на двигателното масло това са: следи от масло в проводниците на смукателната и/или изпускателната сиситема, свидетелстващи за извънредно износване на уплътнителните пръстени, което допълнително се показва с обилно изпускане на дим от изпускателна тръба. Маслото чрез повредените уплътнения прониква в смукателната и/или изпускателната система. В краен случай при обилно изтичане на масло от страна на компресията, когато значителното му количество ще проникне чрез интеркулера в цилиндрите, може да се стигне до неконтролираното му изгаряне и неравномерна работа на двигателя.

Кога е известно, че турбокомпресора не може да бъде поправен?

В днешни времена, при постоянно растящото количество двигатели с турбо, също расте броят на резервни части за турбокомпресори и достъпността към технологията необходима за тяхната поправка. Въпреки, че производителите на така наречените „оригинали” непрекъснато се заричат, че турбокомпресори, примерно с променлива геометрия, не бива да се поправят, а само да се подменят с нови единици, броят на сервизите предлагащи такава услуга непрекъснато расте. Това е обусловено между другото от значително по-лесен достъп към резервните части, както и вследствие на постепенно появяване в сервизите на специални машини за поставяне на механизма за променлива геометрия. В края на краищата, съгласно поговорката: «Клиентът е наш Господар”, винаги ще получи каквото иска.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!