Важни дейности при смяна на термостата

22 юли 2022, 9:25

При смяна на термостата на охладителната система трябва да обърнете внимание на определени специфични качества.

Термостатът на охладителната система изпълнява много важни функции в автомобила. Когато се повреди, трябва възможно най-бързо да бъде сменен. Често твърде високата или твърде ниската температура на охладителната течност сигнализира неизправност на термостата. Ако термостатът не се отваря както трябва, това води до неправилно действие на охлаждащата верига и двигателят не работи при оптималната си работна температура.

Като цяло причината за неизправност на термостата е нормалното му износване. Въпреки това, ако възникнат неизправности и течове при новоинсталирани термостати за охладителна течност, често срещана причина е използването на допълнителна уплътнителна смес по време на монтажа. Възможни са следните източници на повреди:

Материална несъвместимост

Уплътненията на термостата са изработени от смес от различни материали, някои от които не са маслоустойчиви. Ако се използва уплътнителна смес, съдържаща минерално или синтетично масло, оригиналното уплътнение се подува и се поврежда, а охладителната течност изтича.

Пукнатини

Оригиналните гумени уплътнения са проектирани така, че да пасват идеално в жлеба под уплътнението. Ако по време на монтажа се използва допълнителна уплътнителна смес, може да се приложи неравномерна сила при затягане на закрепващите винтове – корпусът на термостата или фланецът може да се спука и да протече.

Намален поток на охладителната течност

Често се прилага толкова много препарат за уплътнение, че частиците му проникват в охладителната система. Те се утаяват в системата и блокират термостата или тънките радиаторни тръби, което води до блокиране на потока и ограничава разсейването на топлината.

Важно!

Термостатите могат да се монтират само с предвидените за тази цел уплътнения и в съответствие с инструкциите на производителя. Други причини за неизправности са въздушни мехурчета и отлагания в охладителната система. Ето защо в рамките на ремонтните дейности трябва да промивате охладителната система, докато се отстранят всички остатъци и чужди тела, и да я обезвъздушите старателно след първото пълнене. Редовната смяна на охладителната течност също може да предотврати образуването на отлагания и повреди.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!