Обслужване на запалителни бобини

8 септември 2022, 8:00

Системата за запалване на автомобила трябва да гарантира, че съответния цилиндър се запалва в точното време, хиляди пъти в минута. Затова внимателният ремонт е абсолютно необходим. Използвайки нашето практическо ръководство за обслужване на запалителни бобини, ще научите техния принцип на действие, причините за повредите и как да ги смените, така че услугата, която предлагате, да бъде с високо качество, дълготрайност и да вдъхва доверието на клиентите.

Какво представлява запалителната бобина?

За да започне горивният процес трябва да се подаде искра, която запалва гориво-въздушната смес в двигателя. Запалителната бобина е отговорна за създаването на тази искра. Това е вид електрически трансформатор, който преобразува ниското напрежение на акумулатора (обикновено само 12 волта) в хиляди волта, необходими за една искра, за да прескочи празнината в запалителната свещ и да запали горивото, стартирайки двигателя. Някои системи са оборудвани с една бобина за всички цилиндри, но повечето съвременни автомобили имат една бобина за един цилиндър.

Как действа запалителната бобина?

Казано по-опростено, може да се приеме, че запалителната бобина се състои от три части: основна верига, състояща се от няколкостотин навивки на първичната намотка, вторична верига със следващите няколко хиляди намотки и желязна сърцевина. Когато токът протича през първичната намотка, около сърцевината се създава силно магнитно поле, което зарежда бобината. Когато обаче токът спре да тече, магнитното поле изчезва и тъй като тази енергия трябва да се разсее някъде, тя предизвиква пик на напрежението във вторичната верига, увеличавайки напрежението, докато се създаде искра за запалване.

Необходимото напрежение може да варира от 5000 волта до 25 000 волта в зависимост от редица фактори: ширина на междината на запалителната свещ, електрическо съпротивление на свещта, въздушно-горивна смес, температура на свещта, натоварване на двигателя и т.н. Някои системи изискват до 40 000 волта при пикови натоварвания. За тази стойност е решаващо съотношението между вторичната и първичната намотка – обикновено 80:1, но колкото е по-голямо, толкова по-голямо ще бъде потенциалното напрежение.

Къде се намира запалителната бобина?

При по-старите автомобили запалителната бобина се намира между акумулатора и разпределителя на запалването. В съвременните запалителни системи с електронно управление вече не е необходим разпределител на запалването и моментът на запалване се определя от блока за управление на двигателя (ECU). Запалителната бобина се монтира директно на всяка свещ в системите „Coil-on-Plug”. При системите „Wasted Spark”, които нямат разпределител, бобината е свързана към двойка запалителни свещи.

Поради това броят на намотките също ще бъде различен, докато по-старите системи обикновено използват една бобина, настоящите системи имат няколко бобини, по една на цилиндър или по една на чифт цилиндри. Благодарение на това производителите на автомобили получават по-прецизен контрол на запалването, което осигурява по-добра работа на двигателя, по-нисък разход на гориво и намаляване на емисията.

Какви са причините за повреда на запалителните бобини?

Въпреки че конструкцията на бобината гарантира нейната издръжливост, увеличаването на натоварването върху бобината може да доведе до повреда. Основните причини са:

 • Повредени свещи или кабели на свещите: повредена свещ или кабели на свещи с твърде високо съпротивление ще повишат изходното напрежение на бобината. Ако то надвиши 35 000 волта, може да разруши вътрешната изолация на намотката, причинявайки късо съединение. Това води до намалена производителност и прекъсване на запалването при натоварване и/или лошо стартиране.
 • Изхабена свещ или твърде голяма междина на запалителната свещ: запалителните свещи се износват, както и междината между двата им електрода, което означава, че бобината трябва да генерира по-високо напрежение, за да я преодолее. Допълнителното натоварване на бобината може да причини претоварване на напрежението и прегряване.
 • Повреда от вибрации: непрекъснатото износване поради вибрации на двигателя може да повреди намотките на запалителната бобина и изолацията, причинявайки късо съединение или празнини във вторичната намотка. Тези вибрации също могат да бъдат причина за разхлабване на електрическата връзка на запалителната свещ, което кара бобината да работи твърде дълго, за да я запали.
 • Прегряване: с оглед на местоположението си, запалителните бобини често са изложени на високи температури на двигателя. Това може да намали способността на бобината да провежда електричество и да повлияе на нейната работа и експлоатационен живот.
 • Променливо съпротивление: кратко или ниско съпротивление в намотките на бобината увеличава потока на електричество, причинявайки повреда на цялата запалителна система. Променливото съпротивление може също да причини слаба искра, което да доведе до липса на стартиране и повреда на бобината и съседните части.
 • Твърде висока влажност: най-вероятната причина е изтичане на масло от дефектно уплътнение на капака на клапана. Маслото се натрупва и уврежда както бобината, така и свещите.

Какви са признаците за повредена запалителна бобина?

Тъй като запалителната бобина генерира искра, която ще стартира двигателя, всички повреди, свързани с бобината, ще доведат до незабавни проблеми с работата на задвижващия модул, напр.:

 • Свети контролната лампа на двигателя: повредената запалителна бобина влияе директно върху работата на двигателя, всички проблеми ще бъдат причина за светването на съответната контролна лампа.
 • Увеличаване на разхода на гориво: при искра с по-слаба енергия процесът на изгаряне няма да бъде ефективен, което ще се прояви в увеличен разход на гориво.
 • Изстрели в карбуратора: това често е ранен признак за повреда на запалителната бобина, който се появява в момента, когато неизгорялото гориво в горивната камера преминава през изпускателната система. В случай, когато ремонтът не бъде проведен навременно, това може да доведе до големи повреди на изпускателната система, ремонтът на които може да се окаже доста скъп.
 • Изгасване на двигателя на превозното средство: повредената запалителна бобина ще изпраща ток до запалителните свещи по нередовен начин, което ще доведе до изгасване на двигателя. Това може да доведе до лишаване на автомобила от системата за помощ при стартиране.
 • Прекъсване на запалването: тъй като един или повече цилиндри не осигуряват на автомобила достатъчна мощност, е възможно двигателят да прекъсне запалването, особено при ускорение.
 • Проблеми със стартирането на автомобила: по същия начин, ако една или повече свещи не получават правилния заряд, това ще причини проблеми при стартиране. В превозно средство с една бобина това означава, че изобщо няма да може да се запали.

Какво трябва за направим при повреда на запалителната бобина?

Ако имате съмнения, че запалителната бобина е неизправна, направете следните стъпки, за да извършите подходящата диагностика:

 • Прочетете кодовете за грешки и регистрационните файлове в реално време с диагностичния инструмент. Сравнете стойностите за евентуално повредена бобина с тези за правилно работеща част.
 • Проверете бобините за повреди като пукнатини в корпуса, счупени защити против завъртане, повреда на електрически кабели или свързване на свещите.
 • Извадете и проверете запалителната свещ. Проверете искровата междина и при необходимост кабелите на свещите, за да проверите дали съпротивлението на кабела отговаря на спецификацията.
 • При включено запалване измерете захранващото напрежение към запалителната бобина с мултицет. Правилното напрежение е по-голямо от 10,5 V.
 • Използвайки отново мултицет проверете първичната и вторичната намотка. Повечето бобини имат съпротивление от 0,4 до 2 ома на първичната и от 5000 до 20 000 на вторичната, но трябва да се проверят и спрямо спецификациите на производителя на автомобила. Ако някоя от тях не отговаря на спецификациите, сменете бобината. Отчитане нула означава късо съединение в бобината, а отчитане на висок резултат означава отворена бобина. Когато запалителната бобина има три, четири, пет или седем проводника, вижте монтажната схема, показваща нейната вътрешна електрическа конструкция.

Как да подменим запалителната бобина? Най-добрите съвети от експертите на Delphi

Technologies.

След като потвърдите повредата, сменете бобината съгласно следните процедури:

 • Намерете дефектната бобина при изключено запалване. Разединете електрическите връзки и отстранете болта или болтовете, които я закрепват. Сега можете леко да повдигнете бобината от държача.
 • Преди да инсталирате нова бобина, се препоръчва да нанесете диелектрична грес върху нейната основа и електрическото гнездо. Тя здйства като антикорозионна защита и осигурява добра електропроводимост. Също така се препоръчва да смените всички запалителни свещи заедно с бобината.
 • Поставете новата бобина в корпуса. Затегнете винтовете с препоръчвания въртящ момент и свържете електрическите връзки.
 • С помощта на диагностичен инструмент отстранете кодовете за грешки и изключете контролната лампа за управление на двигателя.
 • Проведете пътен тест, за да проверите правилната работа на автомобила.

Търсите бобина с оригинално качество на вторичния пазар? Каним Ви да разгледате нашия каталог, за да видите пълната гама от запалителни бобини, предлагани от Delphi Technologies.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!