Указание от Delphi: Смяна на дебитомера стъпка по стъпка

14 февруари 2023, 10:33

След като установите необходимост от смяна на дебитомера за въздух, следвайте стъпките по-долу, за да демонтирате възела на дефектния дебитомер.

Проверете състоянието на дебитомера за пукнатини на пластмасовия корпус. Ако установите пукнатини, трябва да смените целия елемент, а не само датчика.

Ако корпусът няма пукнатини – следвайте подробната инструкция за смяна на дебитомера за въздух. След смяната на датчика монтирайте комплектен възел на дебитомера в автомобила.

  1. С помощта на ключ със съответна вложка развийте фиксиращите винтове на входа за въздух. Внимателно развийте скобата и разединете гумената тръба от входа на възела на въздушния филтър с дебитомера.
  2. Внимателно демонтирайте възела на въздушния филтър и го поставете върху чиста работна повърхност.
  3. С помощта на ключ и съответна вложка демонтирайте възела на дебитомера за въздух от възела на въздушния филтър.
  4. Поставете възела на дебитомера върху чиста работна повърхност с конектора на датчика в посока нагоре. След това с помощта на съответни Torx накрайници демонтирайте всички винтове.
  5. Извадете дефектния датчик от възела като придържате тръбата с една ръка и конектора на датчика с другата ръка. Внимателно изтегляйте датчика от тръбата, докато бъде напълно изваден.
  6. Отворете опаковката с новия датчик. Пренасяйте датчика като го държите само за конектора (ЗАБРАНЕНО е докосването на електронната част, тъй като това може да повреди датчика). Поставете новия датчик в тръбата.
  7. Като държите тръбата с две ръце пъхнете с палците датчика вътре в тръбата.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!