Как европейските автосервизи промениха цените на услугите си на фона на увеличаващата се инфлация?

30 май 2023, 15:06

Икономическата ситуация и увеличаващата се в много страни от Европа инфлация е причина за повишаване на цените. Изследването, свързано с промяната на цените на услугите в автосервизите, проведено от „МотоФокус“ в края на 2022 и началото на 2023 година, показва как реагираха фирмите от бранша при настъпилата ситуация. Как се промениха цените на услугите, предлагани от автосервизите в Централна и Източна Европа, както и в избрани държави от западната част на континента?

Промени в почасовото работно заплащане на труда в Централна и Източна Европа

Поне ¾ от автосервизите в страните от Централна и Източна Европа са повишили цените си с повече от 5%. Най-голямо покачване на цените се наблюдава в Литва и в Унгария – в тези страни около ¾ от автосервизите са повишили цените си с повече от 10%. Същевременно колонките, сочещи ръст до 10%, са сравнително ниски за тях, което може да означава, че в много автосервизи повишението на цените е достигнало повече от няколко десетки процента.

В Полша, Чехия и Словакия увеличението не е толкова голямо както в други страни от региона. По-малко от половината автосервизи в тези страни са повишили своите цени за трудочас с повече от 10%.

Не трябва да забравяме освен това, че рентабилността на автосервизите се определя не само от заплащането на трудочасовете, но също и от продажбата на резервни части. Автосервизите със сигурност следят цените на конкуренцията. Собственик, който иска да повиши цените си, трябва да помисли как ще ги приеме клиентът. Ако конкурентните автосервизи повишат цените си, тогава той се чувства в правото си да повиши и своите, още повече виждайки увеличаващите се разходи.

– Разходите по дейността на фирмите се увеличават драматично. Основните причини са повишаването на цените на енергията, газта, но също и разходите, свързани със заплащането на служителите. Затова, за да може да се развива автосервизът или най-малкото да се задържи на текущото ниво, цените на услугите трябва да се повишат и това е свидетелство за зрелия подход на предприятията, а не за желанието за печалба – обяснява Алфред Франк, експерт в „МотоФокус“.

Как цената на услугите се е променила в другите региони на Европа?

В Западноевропейските страни, чийто представители в изследването на „МотоФокус“ са Великобритания и Италия, по-висок процент от автосервизите са задържали цените си без промяна. Особено добре се вижда това във Великобритания, където всеки четвърти автосервиз не е въвел никакви промени в цените за трудочас. В Италия успяхме ясно да забележим по-умерено повишение на цените отколкото в Централна и Източна Европа – единствено малко повече от 1/3 от фирмите са увеличили цените си с повече от 10%.

Резултатите от изследването показват, че в развиващите се страни е отбелязан по-висок ръст на цените на услугите. За автосервизите със сигурност е по-трудно да повишат цените си в страни с много по-голяма конкуренция на сервизния пазар на коли, както в Полша, Чехия и Великобритания. Макар настроенията в Европа да показват постепенно задържане на ръста на инфлацията, то разходите за развитие на стопанската дейност без съмнение ще продължават да се увеличават. А това може да се отрази на по-нататъшното повишаване на цените.

Методология на изследването

Проучването, въз основа на което подготвихме статията, е проведено от фирма MotoFocus.eu  под формата на интернет анкета сред автомобилните сервизи. Като цяло в изследването участваха повече от 1130 души.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!