Заместващ автомобил при ремонт в автосервиз – в кои европейски страни услугата се предлага по-често?

22 декември 2023, 8:00

Шофьор, който оставя автомобил за ремонт, може да бъде изправен пред дилемата да загуби мобилността си. В големите градове, където транспортните връзки са развити, временната липса на автомобил не е толкова голям проблем. За разлика от тях в градовете, където достъпът до обществен транспорт е затруднен, липсата на достъп до транспорт може да наруши ритъма на ежедневието.

Автосервизите все по-често решават този проблем, като осигуряват заместващ автомобил.

Проведохме проучване сред автосервизи в няколко европейски държави, за да проучим доколко популярна е услугата за наемане на заместващ автомобил.

Заместващи автомобили в европейски автосервизи

Подходът на автосервизите към тази услуга е различен в различните страни. Броят на автосервизите, които предлагат на клиентите си заместващи автомобили, е най-голям в Чехия, докато в Полша той е почти наполовина. Може да се каже, че голямо влияние върху тези статистически данни оказват дейностите на автосервизите, които обслужват компании с автопаркове. В други държави въпросната услуга е по-рядко срещана. Освен това съществува и група от автосервизи, които понастоящем не предлагат тази услуга, но изразяват желание да я въведат в бъдеще. За съжаление, проучването не показва ясно разграничение между автосервизите, които извършват ремонти по поддръжка, и тези, които извършват ремонти след инцидент, което може да повлияе на процентното разпределение на отговорите.

Заместващ автомобил – безплатно или срещу заплащане?

От гледната точка на клиентите на автосервиза е важно дали се начисляват допълнителни такси за предоставяне на заместващ автомобил. За много от тях възможността за използване на заместващ автомобил с или без такса може да повлияе на избора им на конкретен автосервиз.

Струва си да се отбележи, че средно в Европа повече от половината автосервизи също не предлагат безплатно услуга за заместващ автомобил, което изглежда разбираемо. Например в страни като Полша, Чехия или Унгария повечето автосервизи начисляват такса за предоставяне на заместващ автомобил. Въпреки че средната стойност за осемте централноевропейски държави, в които е проведено проучването, показва, че само малко над половината от автосервизите начисляват такса за заместващ автомобил.

Все пак трябва да се има предвид, че предлагането на заместващ автомобил от автосервиз е продукт на редица фактори като размера на компанията или нейната политика. По същия начин, начисляването на такса за тази услуга е сложен въпрос. Някои автосервизи могат да предложат заместващи автомобили като част от застрахователния договор или като допълнителна опция в полицата. В такива случаи разходите за наемане на заместващ автомобил може да са част от застрахователното споразумение, което може да повлияе на решението за начисляване на такса. В крайна сметка решението да се предложи заместващ автомобил и разходите, свързани с тази услуга, зависят от редица фактори, които може да са уникални за всеки автосервиз

Research methodology

The survey which served as the source for the claims in this article was conducted by MotoFocus.eu, in the form of an online interview among car repair shops. In total, over 1655 individuals took part in the survey.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!