Рециркулиране на изпускателните газове, доказани технологии на PIERBURG за контрол на емисиите.

8 март 2019, 13:00

Светло залено – охладител за EGR; червено – EGR клапан; синьо – дизелова регулираща клапа; тъмно зелено – електропневматичен преобразувател на налягане; лилаво – свързващи тръби

НЕВЕРОЯТЕН НАЧИН НА КОНТРОЛИРАНЕ НА ЕМИСИИТЕ

Рециркулацията на отработените газове (EGR) не само е доказала, че е ефективен начин за контролиране на емисиите в бензиновите двигатели – на практика всички съвременни дизелови двигатели трябва да бъдат оборудвани с технологията, за да отговарят на все по-строгите разпоредби за отработените газове. Съответствието с още по-ниски гранични стойности ще бъде възможно само чрез използване на охлаждаща се система за рециркулация на отработените газове. PIERBURG е допринесъл съществено за настоящото състояние на техниката и като опитен доставчик на системи, е в състояние да предложи компактна, и ефективна система за контрол на емисиите.

Изпитани и проверени: пневматични клапани EGR.

Пневматичните клапани EGR се задействат с електромагнитни вентили. Пневматичните компоненти могат лесно да се проверяват с помощта на прости инструменти.

КОМПОНЕНТИ В РЕЦИРКУЛИРАНЕТО НА ИЗПУСКАТЕЛНИТЕ ГАЗОВЕ

Отработеният газ се взема директно след цилиндрите и се охлажда. След това клапата EGR регулира последващото смесване на отработения газ с входящия въздух. Това намалява съдържанието на кислород във гориво-въздушната смес и намалява температура на изгаряне в цилиндрите. Тъй като вредните азотни оксиди (NOx) се произвеждат главно при високи температури, този процес може да намали количествата на NOx до 50%. Емисиите на CO2 и разходът на гориво също могат да бъдат намалени при бензиновите двигатели.

  1. Въздушен филтър
  2. Дебитомер
  3. Регулираща клапа
  4. Охладители за EGR
  5. Клапан за EGR (пневматичен)
  6. Датчик за налягане
  7. Катализатор или филтър за твърди частици

Клапани за рециркулация на отработените газове

Клапанът EGR е ключов компонент в система за рециркулация на отработените газове, тъй като измерва количеството отработени газове, които се връщат. Клапаните EGR се предлагат в широка гама от дизайни и модели: те могат да се задействат електрически или пневматично, предназначени за бензинови или дизелови приложения или да бъдат свързани към кръга на охлаждащата течност. Електрическите EGR клапани са предимно използвани днес, тъй като не изискват нито вакуум, нито електромагнитен клапан за задействане. Поради по-големия обем на газовете при дизелови приложения, клапаните за рециклиране на отработилите газове за имат относително големи отвори. Напречните сечения за бензиновите двигателите са много по-малки.

4 Охладители на EGR

Все по-строгите ограничения на отработените газове правят EGR охладителя съществен компонент.

3 Регулиращи дроселови клапи (Дизел)

Регулиращи дроселови клапи се използват във всмукателния колектор в дизелови превозни средства. Те генерира необходимата разлика в налягането между отработените газове и всмукателната страна за постигане на високи обеми на рециркулация на отработени газове.

2 Дебитомер

Дебитомери в дизеловите двигатели се използват за регулиране  на рециркулацията на отработените газове например.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!