DENSO придобива участие в PiNTeam

11 февруари 2020, 13:00

DENSO придобива участие в PiNTeam, германска стартираща компания, за да ускори разработването на основен софтуер  за електронни устройства за управление на превозни средства. С този дял, DENSO ще ускори разработването на основен софтуер, който управлява електронните блокове за управление на автомобила (ECU).

Превозните средства все повече разчитат на сложен, вграден софтуер поради нарастващите изисквания към превозните средства, особено след като новите системи в модерната система за помощ на водача и електрификацията се разпространяват. Броят ECU в превозното средство постоянно нараства, като луксозните автомобили обикновено имат над 80. Поради тази причина електронното управление на системите в автомобила ще трябва да може да обработва по-големи количества разнообразни данни, отколкото в момента. Ще бъде необходим високонадежден основен софтуер за координиране на много ECU и контрол на цялото превозно средство.

В партньорството DENSO ще комбинира своите технологии, свързани с електронното управление на превозните средства, както и своя опит в качеството и прецизността на масовото производство, с модерните софтуерни решения на PiNTeam, отговарящи на европейските стандарти. Това ще даде възможност на двете компании да разработят основен софтуер от глобална гледна точка, което ще повиши неговата ефективност.

Автоиндустрията е изправена пред предизвикателството да създаде глобални конкурентни електронни системи, които да съответстват на световните индустриални стандарти. За да постигне сигурна и надеждна мобилност в бъдеще, DENSO активно ще си сътрудничи с партньори в и извън Япония за разработване на системи, които допринасят за развитието на превозните средства, като ги правят по-безопасни, по-ефективни и устойчиви.

Източник: DENSO

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!