UFI филтри и Convey на фронтовата линия в борбата срещу фалшивите резервни части

27 декември 2018, 13:00

  • Партньорство с Convey, една от ключовите компании за защита на интелектуалната собственост в интернет
  • Регистрация на интелектуална собственост за марки и патенти
  • Активно обучение за дистрибутори на място

UFI Filters, лидер в света на филтрите, е на първа линия в борбата срещу продажбата на фалшиви резервни части чрез редица традиционни и електронни канали. За да се бори с основната причина за феномена, UFI Filters Group активира серия от стратегии заедно с Convey, компания от Торино, която е водещ доставчик на услуги за борба с фалшификати онлайн, с цел да се ограничи продажбата на фалшиви резервни части, които навлизат в пазара чрез интернет.

От 1972 г. насам UFI работят за защита на своите продукти и свързаните с тях марки чрез регистрирането на своите марки и патенти на основните световни пазари. Това е първата, незаменима стъпка към борбата с тенденцията за фалшифициране, която се превърна в голям проблем за сектора. Годишните приходи от фалшиви продукти всъщност се оценяват на 1,7 милиарда евро, генерирани от продукти, които произлизат предимно от Китай и Далечния изток, от страни като Тайланд, Индонезия и Индия; като в крайна сметка достигат до входа към Европа през Близкия изток (Емирствата) и Турция (източник: С.И.А. – Системна информационна служба за борба с противодействието на финансовите измами в Италия). Феноменът има отрицателни последици за всички във веригата за доставки, от производителите на оригинални части през дистрибуторите до крайния потребител – собственик на кола, който не знае опасностите, породени от фалшиви резервни части, които не са подложени на строг контрол на качеството.

Действието на групата UFI Filters започна с регистрацията на активните си марки – UFI Filters и SOFIMA Filter – и патентите на групата на основните световни пазари. Към днешна дата UFI е регистрирал 167 патента. Тази отправна точка позволява на UFI да сътрудничи с Convey в Интернет разузнаването и защитата на основните международни платформи за интернет продажби, особено китайски и турски.

Битката срещу фалшифицираните продукти не се ограничава само с борбата с фалшификатора. Вероятността за успех се увеличава чрез сътрудничество с платформи за електронна търговия, социални мрежи, доставчици на интернет услуги или доставчици на хостинг услуги – които не искат да бъдат отговорни при продажбата на фалшиви продукти. Чрез „известие за снемане“, подкрепено от искане за интелектуална собственост и регистрирани патенти, незаконното предложение се отстранява бързо и в случай на повторно нарушение акаунта на фалшификатора може да бъде окончателно затворен. Такива действия са в съответствие с международните правила за електронна търговия. Освен това чрез по-традиционните канали UFI предоставят услуга на собствената си дистрибуторска мрежа, като предлагат обучения, за да помогнат на клиентите да разграничат оригиналните продукти от фалшификати – особено онези продукти, които са най-силно засегнати от фалшифициране, като H2O и ONE -филтрационни водни филтри, които са резултат от изключителната технология UFI. Действията на UFI за борба с неподходящото използване на техните марки и нарушаването на нейните патентовани технологии допълнително се засилва чрез използването на етикети, прикрепени към опаковките на продукти на особено високо рискови пазари, като Далечния Изток. Тези етикети включват QR код и се произвеждат чрез техники за отпечатване, които ги правят много трудни да се копират. Лука Бети, директор на отдела за следпродажбени услуги в UFI Filters Group, коментира: „Партньорството ни с Convey е от решаващо значение за борбата с фалшивите фалшиви продукти от своя източник; с други думи, чрез канали като интернет, които са особено трудни за контрол. Това сътрудничество помогна на Convey да повиши информираността на пазара, представяйки UFI като пример за пилотен проект, който ще включва и други участници в сектора. UFI предлагат незабавна техническа и юридическа подкрепа на собствената си дистрибуторска мрежа за доставки за случаи на фалшифициране, съобщени от клиентите. Ето защо, за да сложим край на това явление, нашите официални дистрибутори винаги трябва да се свързват при закупуването на продукти, носещи марка UFI или SOFIMA Filter. “

Източник: UFI Filters

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!