Menu

Списък от статии Отбелязване - консумация на масло

Разход на масло и загуба на масло

Консумацията на масло може да бъде причинена от: Изкривяване на отворите на цилиндрите Изкривяването на отворите на цилиндрите е лесно за идентифициране с отделни, светли области на повърхността на цилиндъра. Като резултат, буталните пръстени не са в състояние надеждно да се уплътнят изкривените или деформирани отвори на цилиндъра за предотвратяване на попадането на моторно масло […]

Консумация на масло, причинена от течове във всмукателната система и лошо филтриране на въздуха

По пътя към горивната камера постъпващият въздух преминава през редица места, където компонентите се съединяват (фиг. 1). Ако тези връзки не са уплътнени, в двигателят ще постъпи нефилтриран, замърсен въздух. Същият ефект ще се наблюдава, ако входящият въздух е недостатъчно филтриран. Причините за това включват: Пренебрегване на поддръжката на въздушния филтър (надвишаващи интервалите на смяна) […]