Консумация на масло, причинена от течове във всмукателната система и лошо филтриране на въздуха

9 ноември 2019, 8:00

По пътя към горивната камера постъпващият въздух преминава през редица места, където компонентите се съединяват (фиг. 1). Ако тези връзки не са уплътнени, в двигателят ще постъпи нефилтриран, замърсен въздух. Същият ефект ще се наблюдава, ако входящият въздух е недостатъчно филтриран.

Фиг. 1

Причините за това включват:

  • Пренебрегване на поддръжката на въздушния филтър (надвишаващи интервалите на смяна)
  • Не се поддържа достатъчна чистота при смяна на въздушния филтър (замърсявания попадат в чистата страна)
  • Филтърните елементи са дефектни, деформирани или скъсани
  • Неподходящи или неправилни филтърни елементи
  • Филтриращи елементи, повредени от почистване със сгъстен въздух
  • Липсващи филтърни елементи

Замърсяванията, които влизат в горивната камера с всмуквания въздух, бързо предизвикват абразивно износване на плъзгащите се повърхности на цилиндъра, буталата и буталните пръстени. Мръсотията също се натрупва в каналите на буталния пръстен и се комбинира с двигателното масло, за да образува абразивна паста. (фиг. 2). Постоянната ротация на буталните пръстени означава, че те се износват в горната и долната част и каналите на буталния пръстен се разширяват (фиг. 3).

Фиг. 2
Фиг. 3

Износването, причинено от замърсяването върху буталните пръстени, се осъществява главно в аксиална посока и в горната част на пръстена. В радиална посока (на плъзгащата се повърхност) буталните пръстени също се износват от смесено триене. Но тук износването има по-малък ефект. Износването в горната и долната част на буталните пръстени води до загуба на налягане за притискане и аксиално водене на буталните пръстени. Това причинява проблеми с уплътнението между буталата и цилиндрите в блока, намалена компресия и повишена консумация на масло.

Източник: MS Motorservice

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!