Разход на масло и загуба на масло

4 май 2020, 13:00

Консумацията на масло може да бъде причинена от:

Изкривяване на отворите на цилиндрите

Изкривяването на отворите на цилиндрите е лесно за идентифициране с отделни, светли области на повърхността на цилиндъра. Като резултат, буталните пръстени не са в състояние надеждно да се уплътнят изкривените или деформирани отвори на цилиндъра за предотвратяване на попадането на моторно масло или изгорели газове. Следователно моторното масло може влезе в горивната камера, където да изгори.

Изпъкнатостта на буталото е твърде голяма

Ако изпъкнатостта на буталото е прекалено голяма при дизеловия двигател, буталата ще чукат в цилиндровата глава и ще сплескат инжекционни дюзи. Впръсква се повишено количество гориво и се разгражда смазващия филм върху повърхностите на цилиндъра. Това води до висока степен на смесено триене при буталата, буталните пръстени и цилиндъра.

Неизправности при обработката на цилиндрите

Неправилната обработка на цилиндъра води до проблеми със системата за уплътняване „цилиндричен отвор-бутало-бутални пръстени“.

Ако топографията на цилиндровата повърхност е неправилна, може да възникне смесено триене и следователно значително увеличено износването и консумация на масло.

Блокирани бутални пръстени

Ако буталните пръстени в четиритактовия двигател не са в състояние да се движат свободно в каналите на буталото, ще възникнат проблеми с уплътняването и следователно увеличеното потребление на масло.

Нивото на маслото е твърде високо

Ако нивото на маслото е твърде високо, коляновият вал ще бъде потопен в картера на двигателя и в крайна сметка ще се образува допълнителна маслена мъгла. Това ще затлачи системата за вентилация на картера и ще я направят неефективна.

Моторното масло заедно с изгорели газове ще влязат в системата за входящия въздух през клапана на картера. Те ще се изпарят и изгорят при следващия горивен цикъл.

Неблагоприятни условия на работа и грешки при експлоатация

В допълнение към техническите причини,неблагоприятни условия за работа на превозното средство може също да доведе до повишено потребление на масло.

Всички условия на шофиране, които предизвикват увеличаване на консумацията на горивото имат отрицателно влияние върху разхода на масло.

Неправилно използване на уплътнения

Течните уплътнители могат да се използват само за приложения, за които те са изрично уточнени. Излишното и прекомерното прилагане на течен уплътнител, особено ако са приложени на гарнитури, може да причини течове.

Чужди тела между уплътняващите повърхности

Чужди тела между уплътнението и компонент нарушава правилното уплътняване и може да причини деформация на компонента.

Остатъци от ръжда, уплътнител и боя, когато не са напълно отстранени може да причинят подобни проблеми.

Проблеми с уплътняването

Ако повърхностите на компонентите са повредени (драскотини, корозия, ръжда, вдлъбнатини) или не са равни, уплътнението не може изпълнява предвидената функция. Ще останат хлабини между уплътнението и зоната за запечатване след присъединяване на компонентите, през които двигателно масло или охлаждащата течност могат да протекат.

Налягането на маслото е твърде високо

Ако налягането на маслото е твърде високо, корпусните уплътнения, маслени филтри, маслени охладители и тръби може да се спукат и маслото да протече.

Източник: MS Motorservice

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!