Menu

Списък от статии Отбелязване - контролни листове

По-високи продажби в сервиза с контролните листове от TecAlliance

Сезонна проверка, смяна на гумите и още много други неща: с общо девет контролни списъка, TecAlliance подкрепя сервизите в планирането и изпълнението на всички работи правилно, с цел задържане на клиентите в дългосрочен план и генериране на допълнителни продажби. Модулът Информация за ремонт и поддръжка (RMI) , който е интегриран в TecDoc Catalog 3.0 , включва серия от контролни […]