Menu

Списък от статии Отбелязване - Quest Trend

Драматичната интернационализация на местата на световното автомобилно производство

Пазарните дялове на всяка страна в световното производство на автомобили рязко се променят през последните осемнадесет години. Движещата сила на тези промени е интернационализацията на производството. Интернационализацията на световните производствени мощности се превръща в основната стратегия на десетте най-големи автомобилни производители от края на деветдесетте години. Производството се извършва там, където се очакват най-високи печалби и […]