Menu

Списък от статии Отбелязване - учебен център

Интер Карс България отвори първия учебно-консултативен технически център

В края на 2018 година Интер Карс България отвори първия учебно-консултативен технически център и първите обучения, проведени там, вече са факт. Базата се намира в с. Лозен и разполага с учебна зала с възможност за обучение на 40 посетители. Има обособена зона за практически занятия, оборудвана с два подемника, стенд за геометрия на ходова част, […]