Циркониев ламбда сензор – функция и работа

21 декември 2020, 13:00

По същество има три различни, специфични типа ламбда сензори. Ламбда сензорите от циркониев диоксид и титанов диоксид се наричат ​​още превключващи, със скачащо напрежение или „двоични“ сензори, тъй като техният изходен сигнал варира във времето между две стойности, в зависимост от това дали сместа е богата или обеднена. Третият тип е широколентовият ламбда сензор.

Начин на действие на сензора с циркониев диоксид

Този сензорен елемент има куха конструкция с форма на напръстник. Вътрешната повърхност е в контакт с околния въздух. Външната повърхност е разположена така, че да е в потока на отработените газове. И двете повърхности са покрити с тънък, порест платинен слой, които действат като електроди.

Винаги ще има разлика в концентрацията на кислород между отработените газове и околния въздух. Когато ламбда-сензорът достигне работна температура, кислородните йони започват да се движат през керамичния електролит от страната, която има по-голяма концентрация на кислород към страната, която има по-ниска концентрация на кислород, опитвайки се да достигнат състояние на равновесие.

Тъй като тези йони напускат единия платинен слой и достигат другия слой, се получава разлика в потенциала, пораждаща електрическо напрежение. Ако сместа е бедна, напрежението ще бъде относително ниско (приблизително 0,1 волта). Ако сместа е богата, то ще бъде относително високо (приблизително 0,9 волта). Има голям характерен скок на напрежението при преминаване през стехиометричната точка (Ламбда = 1,0).

Тестване на превключващи циркониеви ламбда сензори

Тестването с осцилоскоп е най-ефективният метод. Той показва минимално и максимално напрежение, време за реакция и честота.

Процедура за изпитване
1. Загрейте двигателя до работна температура при 2000 об / мин.
2. Свържете осцилоскопа към сигнална линия, без да изключвате сензора от блока за управление на двигателя.
3. Задайте обхвата на измерване на 1-5V и времето на 5-10 секунди.
4. Ако е приложимо, активирайте автоматичното разпознаване на сигнала. Правилно функциониращият сензор се колебае между 0,1 и 0,9V с честота 0,5-4Hz.

Съвети за диагностика
Визуалната проверка често дава първоначални данни за възможна неизправност. Инспекционни пунктове за сервиза са:

Стойност на съпротивлението на нагревателния елемент
Ако е над 30 ома, тогава сензорът е дефектен.

Прекъснати кабели или счупен конектор?

Състояние на уплътнението на кабела? Проникнала ли е влага в щепсела? В добро състояние ли са контактите на щепсела? Прекалено опънат ли е кабелния сноп?

Корпус на сензора

Сензорът показва ли видими повреди?

Уверете се, че използвате правилния тип сензор
Всяко превозно средство ще има специално проектиран тип сензор и затова е от съществено значение те да бъдат заменени само със съответстващи на спецификациите сензори.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!