Неизправност на алтернатора поради проникване на масло

6 януари 2021, 7:00

Когато алтернаторът се повреди, често е необходимо да огледате отблизо заобикалящата го среда, за да определите причината. Следите от масло и замърсявания могат да бъдат важна улика, тъй като те причиняват значителни щети вътре в алтернатора.

Фигура 1: Остатъци от масло в алтернатора

Има редица начини, по които моторното масло може да проникне в алтернатора: чрез теч от цилиндровата глава например, или при добавяне на моторно масло или смяна на масления филтър, по невнимание.

Последствията обаче винаги са едни и същи: Маслото прониква в алтернатора, достигайки плъзгащите пръстени и карбоновите четки на регулатора на напрежението.

Фигура 2: Силно износване на контактните пръстени (вляво) и карбоновите четки (вдясно)

Маслото свързва абразивните частици, така че те вече да не могат да бъдат издухани с охлаждащия въздух. Това от своя страна води до увеличаване на искренето на четките и износване – регулаторът на напрежението прегрява и четките блокират. Освен това замърсяващата смес от масло и въглероден прах е електропроводима. Ако това замърсяване попадне между контактните пръстени на ротора и корпуса на алтернатора, ще настъпи късо съединение.

Фигура 3: В зависимост от монтажната позиция е важно да се запази от навлизане на масло в алтернатора по време на смяната на маслото.

Важно: Открийте и отстранете всички течове в и около двигателя, горивната и хидравличната система. При смяна на масления филтър, използвайте кърпа, за да предпазите алтернатора от маслото. Отстранете всички следи от моторно и хидравлично масло, както и дизелово гориво!

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!