Модули в резервоара за гориво на Mercedes-Benz

7 януари 2021, 13:00

Превозни средства:

Mercedes-Benz
CLS 280, CLS 300, CLS 350 (CGI), CLS 500, CLS 55 AMG Kompressor, E 200 (CGI / Kompressor / NGT), E 230, E 240, E 280, E 320, E 350, E 500

Продукти: Модул за подаване на гориво, подаващ блок на резервоара за гориво

ПИРБУРГ номер                                        Реф. номер

7.02701.71.0                                      A 211 470 14 94, A 211 470 29 94, A 211 470 41 94

7.02701.72.0                                      A 211 470 14 41, A 211 470 39 94

Фиг. 1: Сравнение на модулите за подаване на гориво

Модулът за подаване на гориво и подаващия блок на резервоара, които Motorservice предлага за изброените по-горе превозни средства, се различават от компонентите, инсталирани от производителите на превозните средства.

Тези разлики се дължат отчасти на патентното право, а отчасти на непрекъснатия процес на усъвършенстване:

 • Модулът за подаване на гориво от Motorservice разполага с комутация на въглерод-въглерод и следователно отговаря на правило E10.
 • Модулът за подаване на гориво от Motorservice има по-нисък разход на ток при същите характеристики (4,4 бара при 13,5 V). Производител: 162 W, ​​12 A Motorservice: 100 W, 7 A
 • На подаващия блок на резервоара за гориво от Motorservice и двете връщащи линии са съединени в един ред с Y-съединител.
Фиг. 2: Сравнение на подаващите блокове в резервоара за гориво

Забележка:
Както модулът за подаване на гориво, така и подаващия блок на резервоара за гориво могат да бъдат заменени поотделно или по двойки от съответните компоненти на Motorservice. Това води до 4 различни монтажни позиции.

Фиг. 3: Напречно сечение на резервоара за гориво (схематично)

Моля, спазвайте следното при подмяна на частите:

Подаващият блок на резервоара (4) е разположен от дясната му страна, когато се гледа в посока на движение (F).
Модулът за подаване на гориво (1) е разположен от лявата страна на резервоара, когато се гледа в посока на движение (F).

Фиг. 4: Резервоар за гориво (изглед отгоре)

Подаващият блок (4) и модулът за подаване на гориво (1) са свързани чрез електрически линии и тръбопроводи, минаващи през най-тясната точка от двете страни на резервоара.
По тази причина страната на модула за подаване на гориво също трябва да бъде отворена при смяна на подаващия блок.

Подаващият блок (4) няма електрическа връзка в капака на фланеца. Захранването се осъществява чрез щепсела на съединителя (2) на модула за подаване на гориво (1).

На подаващия блок от Motorservice и двете връщащи линии са свързани в една линия с Y-съединител (3).

Забележка:
Поставете модула за подаване на гориво и подаващия блок в резервоара, така че стрелката на капака на фланеца да сочи към маркировката на резервоара (Фиг. 5).

Фиг. 5: Капак на фланеца на подаващия блок за гориво

При подмяна на модула за подаване на гориво (1), парчето горивопровод (6) на линията трябва да бъде късо (приблизително 80 mm) и трябва да бъде монтирано с бърз съединител (5) (фиг. 5).

Когато поръчвате частите, уверете се, че сте посочили точния тип двигател и всички възможни варианти по номер на шасито, идентификационен код на двигателя и година на модела!

Позиции за монтаж

Фиг. 6
Модул за подаване на гориво: от производител на автомобила
Датчик на резервоара за гориво: от производител на автомобила

Ако не е извършена допълнителна смяна, това е начина на инсталиране (Фиг. 6):

 • 2 връщащи линии (2), закачени към модула за подаване на гориво.
 • Нагнетателен тръбопровод, свързан директно към горивната помпа посредством 90 ° бърз съединител (3).
 • Щепселът (1) на електрическата линия, водеща към датчика на резервоара за гориво, е разположен под двете връщащи линии (2).
Фиг. 7
Модул за подаване на гориво : от Motorservice
Подаващ блок: от производител на автомобила

Тази позиция на монтаж се среща, ако подменяте само модула за подаване на гориво (фиг. 7):

 • Свържете напорния тръбопровод (5) на горивната помпа с 90° бърз съединител (7).
 • Закачете 2 връщащи линии (4) върху модула за подаване на гориво.
 • Включете щепсела (6) на електрическата линия, водеща до подаващия блок в модула за подаване на гориво.
Фиг. 8
Модул за подаване на гориво: от производител на автомобила
Подаващ блок: от Motorservice

Тази позиция на монтаж се среща, ако подменяте само подаващия блок на резервоара за гориво (фиг. 8):

 • Поставете щепсела (10) на електрическата линия, водеща към подаващия блок в гнездото под връщащата линия (8).
 • Нагнетателният тръбопровод, свързан директно към горивната помпа посредством 90° бърз съединител (9).
 • Закрепете връщащата линия (8) в една от двете свободни конзоли на модула за подаване на гориво с помощта на прав бърз конектор.
Фиг. 9
Модул за подаване на гориво : от Motorservice
Подаващ блок: от Motorservice

Тази позиция на монтаж се среща, ако подменяте както модула за подаване на гориво, така и подаващия блок (фиг. 9):

 • Свържете напорния тръбопровод (11) на горивната помпа с 90° бърз съединител (12).
 • Закачете връщащата линия (14) в една от двете свободни конзоли на модула за подаване на гориво с помощта на прав бърз съединител.
 • Включете щепсела (13) на електрическата линия, водеща към подаващия блок в модула за подаване на гориво.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!