Важни компоненти на охладителната система

29 август 2022, 13:00

Функция на разширителния резервоар

В съвременните превозни средства има два вида разширителни резервоари. Някои са свързани към охладителната верига чрез един маркуч, други се свързват в охладителната система с два маркуча. Тяхното местоположение под капака също варира: в някои случаи те са инсталирани до радиатора, в други са разположени по-отдалечено. Въпреки че разширителните резервоари се различават по дизайн и местоположение, всички те правят едно и също. Те съхраняват резерва на охлаждащата течност и задържат разширената охлаждаща течност в охладителната верига. Високата температура на охлаждащата течност води до повишаващо се налягане в охладителната система, защото горещата охлаждаща течност се разширява по обем.

Охлаждащата течност е под налягане в резервоара. Когато температурата на охлаждащата течност отново спадне, течността се възстановява от резервоара. С други думи, разширителният резервоар компенсира промените в обема на охлаждащата течност, докато тя преминава през цикъла си на нагряване (разширяване на обема) и охлаждане (намаляване на обема). Разширителни резервоари обикновено са изработени от прозрачна пластмаса, за да позволяват проверка на нивото на охлаждащата течност, и обикновено имат маркировки „минимум“ и „максимум“.

Неизправността на разширителния резервоар обикновено е резултат от пукнатини или течове от самия резервоар или на проблемна капачка.

Рядко проверявано, но важно: капачката на радиатора и капачката на разширителния резервоар

Капачката на радиатора е много важна част от охладителната система на двигателя, но често така е пренебрегвана при отстраняване на неизправности в системата. Ако е инсталиран индивидуален разширителен резервоар, което е най-често срещания случаят днес, капачката на разширителния резервоар е също толкова важна.

Капачката на радиатора и капачката на разширителния резервоар осигуряват отворите за пълнене на охладителната система и са херметически затворени. Но те правят много повече от това.

Капачките са проектирани да гарантират, че предписаното налягане в охладителната система се поддържа по всяко време по време на работа, като позволява на въздуха да излиза в случай на свръхналягане. Следователно те трябва да се считат за „предпазен клапан“ на охладителната система. Охладителната система е под налягане, тъй като повишеното налягане върху охлаждащата течност повишава точката на кипене, или с други думи, прави системата по-устойчива на кипене и следователно да се представя по-добре. Кипенето трябва да се избягва защото създава въздушни мехурчета във веригата. Въздушните мехурчета значително намаляват циркулация на охлаждащата течност и може да доведе до прегряване на двигателя.

Нека изясним как точно функционира ограничението. Когато охлаждащата течност се нагрява, тя се разширявав обем. Разширяващата се течност предизвиква повишено налягане в охладителната система. За тази цел капачката е снабдена с клапан за освобождаване на налягането.

Когато налягането достигне зададена стойност, клапанът за освобождаване на налягането в капачката се отваря, намалявайки прекомерното налягане, като пропуска въздуха. Разширителният резервоар поема разширената охлаждаща течност. Когато охлаждащата течност се изстине, тя се свива, което би създало вакуум в херметически затворени системи. За това капачката е снабдена с вакуумен предпазен клапан. Охлаждащата течност се засмуква обратно в охладителната верига, за да се поддържа правилното ниво на охлаждащата течност. Това също генерира вакуум в разширителния резервоар. Следователно вакуумният предпазен клапан се отваря, позволявайки на въздуха да навлезе в резервоара, докато налягането се изравни.

Видове капачки: вентилирани срещу невентилирани

Има само два основни типа капачки, но много начини да ги опишете. Капачки са оборудвани с облекчаващ налягането и вакуум предпазен клапан са най-често описани като „вентилирани капачки“, докато „невентилирани капачки“ са обикновени и прости капачки без специални функционални клапани. Някои превозни средства имат вентилирана капачка на радиатора за да се гарантира, че налягането в системата се поддържа на безопасно зададена или максимално допустима стойност, по всяко време. В този случай капачката на разширителния резервоар е невентилирана. В други превозни средства разширителният резервоар служи като част от охладителната система под налягане, напр. в случая, когато на радиатора липсва отвор за запълване с охлаждаща течност и разширителния резервоар служи като точка за пълнене. В този случай вентилираната капачка ще бъде върху разширителния резервоар вместо върху радиатора.

Под горната част на всяка капачка има горно главно уплътнение, което уплътнява отвора за пълнене или горната част на гърловината. Но само вентилирана капачка ще има две допълнителни уплътнения в долната част на капачката: предпазният клапан за налягане  с уплътнение срещу основата на гърловината за пълнене и предпазния клапан за вакуум (от месинг или неръждаема пластина) с уплътнение, центрирано в предпазния клапан.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!