Много хора все още се съмняват в екологичността на електрическите автомобили

9 януари 2021, 8:00

Проучване на Continental за мобилността 2020

  • Проучване на Continental за мобилността 2020 показва ясно разделение по отношение на електрическата мобилност
  • Според резултатите от проучването ентусиазмът към електрическите автомобили е силен в Китай, докато резервите все още трябва да бъдат преодолени в Германия, Франция, САЩ и Япония
  • Приемането на електрическа мобилност се увеличи във всички пет анкетирани страни през последните години
  • Скептиците съобщават за липсата на пробег като централна пречка за покупката
  • В големите европейски градове критиците твърдят, че има твърде малко обществени зарядни станции
  • Членът на изпълнителния съвет на Continental Хелмут Мачи: „Свързаността повишава привлекателността на електрическата мобилност.“

По-голямата част от хората в Германия (59 %) не могат да си представят да си купят електрическо превозно средство в бъдеще. Това е една от ключовите констатации на проучването на Continental за мобилност 2020, при което представителни групи от хора във Франция, САЩ, Япония, Китай и Германия бяха проучени относно техните навици за мобилност в сътрудничество с известен институт за социални изследвания. Основните оплаквания, цитирани от анкетираните, са липсата на зарядни станции и ниският пробег в сравнение с бензиновите или дизеловите автомобили. Според члена на Изпълнителния съвет на Continental Хелмут Мачи, по-добрата свързаност на електрическите превозни средства може да помогне за поправяне на ситуацията и по този начин да увеличи тяхното приемане.

Във Франция (57 %) и САЩ (50 %) поне половината от населението все още не може да си представи покупка на електрическа кола, а процентът в Япония е само малко по-нисък (46 %). В сравнение с анкетираните в Китай – голям брой от които могат да си представят, че ще купуват изцяло електрическа кола в близко бъдеще – респондентите от САЩ не са толкова ентусиазирани от нея, но все пак имат много по-положително отношение от тези в Германия, Франция и Япония.

Основни аргументи срещу изцяло електрическите автомобили чрез международно сравнение

Според проучването продължават много съмнения относно електрическите автомобили, като липсата на зарядни станции е най-цитираният аргумент срещу електрическото шофиране в четири от петте проучени страни. Само във Франция цената е най-обезкуражаващият фактор. Четирите основни аргумента на електроскептиците са равномерно разпределени от международна гледна точка: ниската наличност на зарядни станции, тревожност от пробега, необходимост от почивки за по-дълги пътувания и висока цена в сравнение с автомобили с ДВГ.

„Интелигентната свързаност значително повишава привлекателността на електрическата мобилност“, казва Матчи. „По-специално що се отнася до въпроса за пробега, свързаността е ключов градивен елемент за по-голямо приемане сред водачите. Свързаните превозни средства могат да помогнат, като например комбинират търсенето на зарядна станция с изчисляването на най-ефективния маршрут. Високоефективни компютри (HPC) от Continental, които се използват в електрическите моделите на Volkswagen, наред с други модели, свързват електрически превозни средства със заобикалящата ги среда по различни начини – като предоставят например на водачите бърза информация за най-близките зарядни станции.

Като цяло обаче все още може да се види положителна тенденция: от 2013 г. делът на собствениците на автомобили, заявили намерение да си купят изцяло електрическа кола, се е увеличил значително в САЩ (+28 %), Китай (+27 %) и Германия (+18 %). Във Франция (+3 %) и Япония (+1 %) се наблюдава малко увеличение. „Цифрите показват, че Continental играе с правилните карти за бъдещето с предлагането на електрическа мобилност“, казва Матчи. „В същото време става ясно, че производителите и доставчиците трябва да приемат сериозно резервите на потребителите относно електрическата мобилност – дори и рядко оправдани – и трябва да ги опровергаят, ако технологията иска да постигне широк пробив на пазара“, добавя той.

Готовност да се управлява изцяло електрическа кола с течение на времето

Според изследването темата за зарядните станции е главно въпрос в столичните райони: в по-големите градове делът на собствениците на автомобили, които биха могли потенциално да зареждат електрическа кола на нормалното си място за паркиране, е значително по-нисък, отколкото в селските райони. Това важи особено за европейските и японските градове. Липсата на зарядни станции се цитира по-често като аргумент срещу закупуването на електрическа кола в близко бъдеще в по-големите градове.

Във всички проучени страни политиците се опитват да насочат купувачите към алтернативни системи за задвижване посредством парични и други стимули. И петте страни предлагат премии за покупка на електрически превозни средства, например. В Германия те са увеличени като част от пакета стимули за облекчаване на въздействието на пандемията на коронавируса върху икономиката; в Китай премиите, които изтичаха, също бяха удължени. В Япония политиците допълнително се насочват към производителите и плащат премии за иновации за увеличаване на пробега. Инфраструктурата за зареждане също се разширява във всички проучени страни.

Тревожността от пробега е друг ключов аргумент срещу закупуването на електрическа кола във всички страни – но повечето хора вече могат лесно да задоволят ежедневните си нужди от мобилност с електрическо превозно средство, тъй като разстоянията, които трябва да бъдат изминати, обикновено са кратки и станциите за зареждане стават все по-достъпни у дома или на работното място и на обществени места – места, където автомобилът често е паркиран за по-дълъг период от време.

Намерението за закупуване на електрическа кола в Германия се е удвоило от 2013 г. – от 17 на 35% сега.

Съществуват обаче и други пречки, които не могат да бъдат преодолени само чрез технологично развитие. В Германия една трета от анкетираните казват, че не биха помислили за електрически автомобил, тъй като се съмняват, че технологията е екологична. Във Франция една четвърт казват същото. Ситуацията е съвсем различна в останалите три страни, включени в изследването, където процентът на онези, които се съмняват в екологичните показатели на електрическите автомобили, е много по-нисък, вариращ от 11% в САЩ до само 1% в Япония.  

Заключение

От 2013 г. насам делът на собствениците на автомобили, които могат да си представят да управляват изцяло електрическа кола в бъдеще, се е увеличил в повечето страни, и то доста значително в някои. Но все още има големи резерви по отношение на електрическата мобилност: ниската наличност на зарядни станции, безпокойството от пробега, необходимостта от почивки за зареждане при по-дълги пътувания и високата цена в сравнение с автомобилите с двигатели с вътрешно горене.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!