Механиците критикуват Старт-Стоп системата.

1 март 2021, 10:30

Според повечето от механиците, които взеха участие в нашата анкета, Старт-Стоп системата е причина за по-бързото износване на двигателя и други подвъзли на автомобила.

Вече от почти 10 години Старт-Стоп системата се използва широко от производителите на автомобили с цел намаляване на разхода на гориво и емисията на въглероден диоксид. В 8 държави попитахме автомобилните механиците какво мислят за влиянието на това решение върху трайността на автомобилните подвъзли.

Резултатите са еднозначни. Чак 83% от механиците смятат, че системата Старт-Стоп води до по-бързо износване на двигателя и неговите компоненти.

Освен това повече от половината участници в анкетата признават, че изключват (или биха изключвали*) Старт-Стоп системата в своя автомобил на всеки маршрут. Една четвърт от гласувалите посочват, че обикновено изключват системата – в зависимост от обстоятелствата. Само 7% от участниците потвърждават, че никога не изключват (или не биха изключвали*) системата.

Механиците, които смятат, че Старт-Стоп системата причинява преждевременно износване на превозното средство, бяха попитани кои компоненти според тях са най-уязвими. Най-много участници посочиха стартера (83%) и акумулатора (64%). 1/3 от участниците смятат също така, че Старт-Стоп системата причинява преждевременна повреда на турбокомпресора.

Трябва да се отнасяме възможно най-сериозно към мненията на механиците, защото те ежедневно се справят с неизправностите на превозните средства и са отговорни за тяхната диагностика. Следователно резултатите от нашето проучване представляват практически поглед върху системата Старт-Стоп.

Вярно е, че тази система намалява емисиите на замърсявания при определени условия. Как от екологична гледна точка изглежда въпросът за необходимостта от по-честа смяна на акумулатора, стартера или други части на автомобила? Това вече е въпрос от друга категория.

*Участници, които понастоящем не притежават автомобил, оборудван със Старт-Стоп система.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!