Типични повреди на стартерите

8 април 2021, 14:00

По-долу са дадени най-честите повреди на стартера в моторните превозни средства.

Докато двигателите с вътрешно горене не отстъпят напълно място на хибридните или електрическите задвижвания, стартерът, т.е. двигателят с постоянен ток, ще играе важна роля в стандартната система. Той завърта коляновия вал на двигателя и му дава подходящата скорост на въртене, при която двигателят може да започне да работи самостоятелно. Стартерът черпи най-много електричество от акумулатора, но само за кратки периоди по време на стартиране на двигателя.

Стартерът се състои от: статор, ротор, електромагнитен превключвател/автомат на стартера, предавка, бендикс и корпус.

Конструкция на стартера. Схема на AS-PL

Няма реакция след завъртане на ключа
Виновник за това може да бъде повреденият ключ за запалване или изтощен акумулатор. Ако обаче акумулаторът е зареден, причината може да се търси в стартера. Добре е да проверите дали всички токови и контролни кабели (захранването на електромагнитния превключвател/автомат) са чисти и без никаква патина и дали терминалите/пръстеновидните клеми са затегнати. Друга причина може да бъде повреда на намотките на електромагнитния превключвател или износване или заклещване на четките, което причинява липсата на връзка скомутатора.

Стартерът се завърта, но не може да стартира двигателя
Причините трябва да се търсят в повредения бендикс. Зъбите му вероятно не захващат маховика и има характерен шум т. нар. мелене. Бендиксът е изграден на принципа на еднопосочен съединител, което означава, че преминава в едната посока, а в другата трябва да „поема“/да задвижва зъбния венец на маховика – случва се, че съединителят е повреден, т.е. преминава в двете посоки.

Причината за ниско и нередовно въртене може да бъде и прекъсване в електрическата верига на ротора или статора. При такава неизправност, в екстремна ситуация роторът просто „няма да стартира“.

Стартерът издава прекомерен шум
Симптомът може да е прекомерно износване на втулката на съединителния механизъм или износени зъби на венеца на маховика. Когато стартерът върти маховика неравномерно, съединителният блок вероятно е повреден.

Стартерът не завършва работата си
Тук трябва да се справим с повредени зъбни колела. Може да възникне ситуация на механично заклинване на зъбите и оттам забавено прибиране на бендикса. По- ългата работа на бендикса със зъбния венец на маховика се проявява чрез обезцветяване на този елемент в резултат на триене.

Ако стартерът все още работи след стартиране на двигателя и „освобождаване“ на ключа (ключът автоматично се връща в по-ниско положение), най-често неизправността е в ключа за запалване, по-рядко има късо съединение в електрическата система или блокиране на сърцевината на електромагнитния превключвател. В тази ситуация в резултат на триенето ще настъпи обезцветяване и бендиксът ще бъде повреден.

Случва се, че причината за по-нататъшната работа на стартера (бендиксът е прибран) са „заварени“ контакти в електромагнитния превключвател („залепени“ контакти, които остават затворени след изключване на ключа за запалване). Това обикновено се случва, когато контактите и пружината в купола на електромагнитния превключвател вече са износени – висок ток протича в ограничено място на контакт, което причинява локално топене и „заваряване“ на две равнини. Най-често, след
известно време, пружината в купола, използвана за „сигурно“ прекъсване на контактите, предизвиква прекъсване в точката на заваряване и изключване на системата. Ако пружината или вибрациите (причинени от дупки в настилката) не пуснат този контакт, тогава роторът и статорът ще бъдат повредени за кратко време, тъй като електродвигателят на стартера и неговата конструкция са проектирани за временна работа. Тази неизправност е много рядка.

Днешните алтернатори се управляват от цифрови сигнали, поради което техният контрол на качеството изисква най-модерните машини. Всеки проблем с товаренето или стартирането на превозното средство трябва да се консултира със специалист в автосервиз. Всяка от горните аварии изисква диагностика и дори най-малката неизправност не трябва да се пренебрегва.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!