Защо си струва да се подмени гъвкавата ремъчна шайба?

23 август 2021, 13:43

Гъвкавата ремъчна шайба задвижва всички елементи от оборудването на двигателя и затова нейното правилно действие е много важно.

Ограничаване на експлоатационните разходи на автомобила:
При смяната на ангренажния ремък, сменете едновременно и гъвкавата шайба. Това ще сведе до минимум разходите и времето, през което автомобилът е изведен от експлоатация.

Безопасност:
Повредената гъвкава шайба може да причини неправилно действие на други елементи на оборудването.

Комфорт:
Износването на гъвкавата ремъчна шайба може да причини шум и вибрации, което от своя страна може да доведе до отказ на останалите елементи на системата. Всички тези проблеми са скъпи и обременяващи за водача.

Външни фактори:
Външните фактори могат да доведат до повреда на шайбата: изтичането на масло или охладителната течност може да унищожи гъвкавата част на шайбата.

Ако се появят следните симптоми:

  • Необичайни вибрации вътре в автомобила
  • Пищене на поликлиновия ремък
  • Необичаен шум или почукване

Препоръчва се незабавна проверка на гъвкавата ремъчна шайба

Препоръки за демонтаж

  • Никога не използвайте отвертка, лост или друг инструмент, който прилага сила върху външния пръстен на ремъчната шайба.
  • Никога не загрявайте частта, за да я демонтирате: с използването на топлинен пистолет, горелка или друг източник на топлина рискувате да повредите гумата, да деформирате диаметъра на компонента или да изкривите шайбата.
  • Изисква се използването на подходящи инструменти.

Препоръки за монтаж на гъвкава ремъчна шайба

  • Избягвайте да удряте повърхността на шайбата по време на монтаж (риск от неправилно затягане, изтичане и износване на ремъка).
  • Не превишавайте затягащия момент, препоръчан от производителя, тъй като това може да деформира или счупи монтажния болт. Използвайте динамометричен ключ, за да затегнете болта с правилния въртящ момент.
  • Никога не стартирайте двигателя без ремък.
  • Избягвайте контакт с масло, разтворители, гориво, киселини или охлаждаща течност (риск от повреда на гумените елементи).

Всяка нова част, която е претърпяла удар (изпусната или очукана част) е нефункционална и не трябва да се използва.
За да избегнете риска от корозия, винаги използвайте чисти, сухи ръкавици, когато монтирайте шайбата.
Следвайте препоръките на производителя на автомобила.

 

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!