Цена и рентабилност на услугата за смяна на гуми. Резултати от анкетата.

15 декември 2021, 11:54

От какво се ръководят автомобилните сервизи, когато мислят за смяна на цената на услугите си? Кога бизнесът със смяна на гуми ще се изплати? В кои държави автомобилните сервизи най-охотно увеличават цената на услугите си? Защо, въпреки нарастващите разходи, не всички решават да увеличат цените? В кои държави най-лесно се продава висококачествено оборудване за автомобилни сервизи?

На тези и други въпроси отговаря проучването, проведено от Група MotoFocus на пазарите в Централна и Източна Европа. В него взеха участие близо 1000 представители на автомобилни сервизи от следните страни: Полша, Литва, Чехия, Словакия, Румъния, България, Унгария и Хърватия. За сравнение анкетата е проведена също така във Великобритания.

Струва ли си да сменяте гумите? Да, но…

Повечето от сервизите, които предоставят услуга за смяна на гуми, смятат, че това е рентабилен бизнес. Въпреки това 58% от анкетираните твърдят, че това е възможно само ако смяната на гуми се третира като допълнителна дейност – например в допълнение към стандартния механичен ремонт.

 

Преди време увеличението на цените на услугите за смяна на гуми беше трудно решение, главно поради силната пазарна конкуренция. Понастоящем, поради нарастващите разходи, сервизите вече нямат такива проблеми с повишаването на цените.

 

Разходите за воденето на дейността на сервизите включват, между другото, разходи за сервизно оборудване, неговото обслужване и поддръжка. Повече от 63% от представителите на автомобилни сервизи смятат, че си струва да се инвестира в оборудване за смяна на гуми от висок клас.

Почти всеки пети респондент смята, че инвестициите в оборудване не са рентабилни, тъй като клиентите очакват основно ниска цена на услугата. В същото време 14% от анкетираните подчертават, че възвръщаемостта на инвестицията е твърде дълга.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!