Правилен начин за монтиране на стъпаловидна

1 юни 2023, 8:00

Сред метално-гумените втулки на окачването, освен елементите със стандартна конструкция, има и втулки с малко по-различна характеристика. Пример за такива нетипични втулки могат да бъдат стъпаловидните втулки. Докато при втулките, при които два различни размера се различават значително и това е очевидно от пръв поглед, няма проблеми с грешки при демонтаж и монтаж, то при малки разлики в размерите такъв проблем може да възникне и това се случва доста често.

На какво трябва да се обръща внимание?

Един от такива примери може да бъде втулката на задния напречен лост на Ford Mondeo 1993-2000. Когато поставяме такава втулка в кобилицата, може да пропуснем факта, че тя има 2 различни размера. Затова е важно преди изтласкването на втулката да се направят измервания, за да се изтласка тя в правилната посока. Не забравяйте, че тя се изтласква от по-малкия диаметър към по-големия. В противен случай гнездото на кобилицата ще се разшири, което ще доведе до това, че новата пресована втулка няма да бъде поставена правилно на мястото ѝ. Разбира се, пресоването на новата втулка също изисква да се обърне внимание на посоката на пресоване. Както е в случая на разлики в сменяемите кобилици по отношение на оригиналните, в този случай сменяемите части също могат да се различават.

Сменяеми стъпаловидни втулки

Някои производители използват различни от тези в оригиналните втулки диаметри на втулката (често пъти отказвайки се от двуразмерните). В този случай трябва да се провери какъв е диаметърът на гнездото в ремонтираната кобилица, защото в такива случаи втулката, подходяща за кобилица OE, няма да е подходяща за сменяемата, което може да предизвика неправилното ѝ функциониране.

Примери на елементи с два размера на вътрешна втулка:

втулка на долна предна кобилица L=P външна, за амортисьор, VW Amarok

втулка на задния напречен преден лост (вътрешна), Ford Mondeo

Правилен начин на монтаж:

1) Преса 2) Спомагателна втулка, служеща за изтласкване 3) Външна втулка 4) Вътрешна втулка 5) Рамо на кобилицата 6) Подпираме с блокчета рамото на кобилицата

Правилна подготовка на елементите за процеса на пресоване (важно е втулката да се пресова с по-тясната ѝ страна)

Отбелязаните места трябва да се смажат (външната повърхност на втулката и вътрешната повърхност на кобилицата).

При пресоването трябва да внимавате втулката да не се изкриви.

При внимателно пресоване елементът трябва без проблеми да влезе на мястото си.

Правилно пресованият елемент пасва на стъпалото на кобилицата.

 

Неправилен начин на монтаж:

Неправилен монтаж (пресоване на втулката с по-широката ѝ страна към кобилицата)

На отбелязаната дължина се появяват проблеми с пресоването

Правилна подготовка на елементите за процеса на пресоване (важно е втулката да се пресова с по-тясната ѝ страна)

Повредените места водят до невъзможност за повторно пресоване на втулката

Къде се използват стъпаловидните втулки?

Стъпаловидните втулки не са особено популярно решение, което допълнително може да понижи вниманието при смяната им. Винаги трябва да се проверява, дали втулката има еднакви размери от двете страни. Допълнително трябва да се отбележи, че подобна ситуация може да се получи и сред елементите на вложките на двигателя (повече информация за елементите на вложките можете да получите в отделен запис). По-долу е даден списък на другите автомобили, в които има стъпаловидни втулки. Разбира се, това не е изчерпателен списък на елементите, така че винаги трябва да внимавате при смяната.

ВТУЛКА НА ЗАДНИЯ НАПРЕЧЕН ЛОСТ

ЕЛЕМЕНТ НА ВЛОЖКАТА НА ДВИГАТЕЛЯ – СКОРОСТНА КУТИЯ

ВТУЛКА НА ГОРНА ЗАДНА НАПРЕЧНА КОБИЛИЦА

ВТУЛКА НА ДОЛНА ЗАДНА НАПРЕЧНА КОБИЛИЦА

ВТУЛКА НА ДОЛНА ЗАДНА НАПРЕЧНА КОБИЛИЦА, ВЪНШНА ЗА ГЛАВИНА

ВТУЛКА НА ПРЕДНА ДОЛНА КОБИЛИЦА Л=Д ВЪНШНА ЗА АМОРТИСЬОР

ВТУЛКА НА ДОЛНА ЗАДНА НАПРЕЧНА КОБИЛИЦА

ВТУЛКА НА ЗАДНА НАДЛЪЖНА КОБИЛИЦА

Ръководството, показано по-горе, е само презентация, показваща как може да се извърши процедурата за ремонт. Фирма TEDGUM® не носи отговорност за грешки в ръководството и неправилна интерпретация на ръководството. Ремонтът трябва да бъде предшестван от квалифициран персонал с използване на подходящи инструменти и при спазване на всички средства за безопасност. Всички права запазени.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!