Тестваме новите станции за обслужване на климатици на фирма Magneti Marelli

31 март 2022, 11:20

В автосервиза, който е сприятелен с нашата редакция, бяха инсталирани две станции за обслужване на климатици от новата линия устройства на марката Magneti Marelli. Беше проведено и първоначално обучение за тяхното обслужване. В следващите няколко седмици станциите ще бъдат подложени на тестове при ежедневни и необичайни условия на експлоатация.

Тест на станциите за обслужване на климатици на фирма Magneti Marelli – Alaska Prime (Аляска Прайм) и Alaska EVO (Аляска ЕВО)

Не ни е за първи път да тестваме устройствата на Magneti Marelli в автосервиза. Читателите, които са по-внимателни, сигурно помнят нашите тестове на машините за баланс и монтаж-демонтаж на гуми на тази фирма. Този път е ред за проверка на пролетните новости от офертата на Magneti Marelli, т.е. новите модели устройства за обслужване на климатици. Става дума за станциите от линията ALASKA PRIME (АЛЯСКА ПРАЙМ) и ALASKA EVO (АЛЯСЛА ЕВО). PRIME е бюджетна линия, която се характеризира с благоприятно съотношение между функционалност и цена. В линията EVO влизат водещи продукти на фирма Magneti Marelli, които в момента представляват топ предложения на марката в областта на климатиците. Всички машини са произведени в Италия.

В офертното предложение на Magneti Marelli бяха включени общо четири нови станции, но в нашия тест попаднаха две машини – станция ALASKA EVO за стария хладилен агент R134a и ALASKA PRIME за новите хладилни агенти R1234yf. Такъв комплект отговаря много добре на нуждите на един автосервиз, който определено по-често обслужва системи, заредени със стария хладилен агент за климатици (R134a) отколкото системи с новия агент R1234yf. Затова по-често ще бъде използвана станцията от топ линията, а по-рядко тази от бюджетната. Важна тенденция на пазара, за която ни информира нашият сервиз, е напълването на климатичните системи в новите превозни средства, които фабрично са заредени с газ R1234yf, със стар агент R134a. Клиентите правят тази операции с цел спестяване на средства, но след това не информират за това сервиза, на който поверяват поддръжката на климатичната система. Това са идеални условия за изпробване на идентификатора за хладилния агент, който е наличен като опция във всички нови станции на Magneti Marelli. В теста освен него ще проверим също така вградения принтер в станция ALASKA EVO, който дава възможност за принтиране на отчет за проведеното обслужване, веднага след неговото приключване.

В следващата статия (след малко повече от месец) ще публикуваме обобщение на теста, с включени мнения и впечатления на обслужващите станциите автомонтьори.

Пускане в действие на устройствата за обслужване на климатиците на Magneti Marelli в сервиза – как се случва това?

Устройствата пристигаха в сервиза върху палети, надеждно опаковани.

За един автосервиз покупката на устройства за обслужване на климатиците е не само финансова инвестиция, но и необходимост за правилно разпределяне на времето и силите за въвеждане в работата на новото оборудване. В момента много производители се стараят максимално да улеснят клиентите си при началния етап на експлоатация на машините. Пускането в действие на устройствата на Magneti Marelli извършва квалифициран сервизен техник. Това се налага заради задължението да бъде регистрирана всяка от станциите и тя да бъде отблокирана от вътрешната система на фирмата. Благодарение на регистрацията в бъдеще е възможно предоставянето на техническа помощ от дистанция – за станции с WiFi връзка, като Alaska EVO, помощта може да се предостави онлайн. Сервизният техник може дистанционно да се свърже с компютъра на станцията, за да диагностицира проблема, след което да помогне за разрешаването му.

Наличието на сервизен техник е също предимство, което не трябва да се подценява в случая със сервизи, които по-рано не са се занимавали с обслужване на климатици. Самото преминаване на курса по флуорирани парникови газове не гарантира придобиване на знания за експлоатацията на машините, особено тези с разширени функционалности. В нашия случай монтьорите вече притежаваха няколко годишен опит в тази област. Въпреки това, поради дългия списък с опции и функции на станциите на Magneti Marelli, по време на обучението се появиха множество въпроси. След приключване на въвеждащото обучение монтьорите извършиха първото обслужване на климатична система с помощта на станция Alaska EVO R в присъствието на сервизния техник.

Можем да избираме между автоматичен режим на обслужване с оптимални настройки или персонализиран режим.

Станциите за климатици на Magneti Marelli Alaska EVO и Prime – с какво се отличават?

Тестваните от нас станции се различават една от друга по степента на трудност. Станцията Alaska EVO, като водещ продукт на марката, се характеризира със съвременен дизайн и редица функции, които улесняват ежедневната работа. На очи се набива седем инчовия сензорен екран, който значително ускорява обслужването. Благодарение на него лесно може да се избере от наличната база данни моделът на обслужвания автомобил. Разполагаме също с четлив изглед на извършваните от станцията дейности, по време на нейната работа. За да се опрости достъпа до сервизните дейности, в станция EVO е приложена системата „One-Touch“ за отваряне на капака. С едно движение освобождаваме защитата, след което предният капак на станцията се повдига на задвижващите механизми, осигурявайки достъп до вътрешността. Монтьорите в нашия „тестови“ сервиз оцениха специално тези функции, понеже досегашните им станции изискваха отвинтване на корпуса за извършване на сервизните дейности.

Важна функция на станция Alaska EVO е свързването с WiFi, което дава възможност за диагностика от разстояние и го споменахме вече, но също предоставя достъп до други функции. Към тях принадлежат изтегляне на актуализация на устройството (безплатно в продължение на 2 години) и постоянно свързване с компютъра на сервиза. Можем да принтираме отчетите на извършените дейности, задавайки печата директно от екрана на станцията. Можем също да водим пълна документация на извършваните услуги, като ги записваме под формата на PDF файлове в диска на компютъра или на включено към станцията USB (както станция EVO, така и PRIME притежават USB порт). Устройството ще ни напомни също за необходимостта от извършване на сервизни дейности – смяна на филтър или масло.

Отчетът с проведените сервизни дейности можем да разпечатаме по три начина – посредством вградения принтер (опция с допълнително заплащане), чрез свързване с принтера на компютъра посредством WiFi връзка или с помощта на USB устройство, в което ще запишем отчета под формата на PDF файл.

Станцията за климатик на Magneti Marelli от линията Prime е устройство с основни функции, създадено с мисъл за изгодно съотношение между цена и възможности. Тук няма да работим със сензорен екран или сервизен капак на задвижващи механизми, отварян с едно движение. Обаче разполагаме с напълно достатъчно основно оборудване и широки възможности за надграждане. Именно в тази станция монтирахме идентификатор на хладилният агент. Доказа се още при първото обслужване – въпреки, че монтьорите очакваха наличие в системата на агент R1234yf, идентификаторът разпозна агент R134a.

Идентификаторът за хладилен агент се доказа още при първото обслужване на климатичната система

Станцията Prime е модел насочен към малко по-различна група потребители в сравнение с EVO. Монтьорите в сервиза бяха изненадани, че тя няма кантар за маслото. Но офертата на Magneti Marelli не се различава тук от актуалните оферти на конкуренцията, които използват подобни решения в своите по-евтини модели. Този модел може да се използва като мобилно устройство, затова измервателният елемент, какъвто е кантарът, би имал трудни условия за работа. С елиминирането на кантара е избегната възможността за неговото повреждане при полеви условия, а прецизната възможност за подаване на масло чрез натискане на копчето на таблото решава проблема за неговото вкарване. Alaska Prime има също възможност за програмиране на количеството на подаваното масло въз основа на фазово впръскване и в този случай процесът протича автоматично. Случва се обслужваната система да е заредена с прекомерно количество масло и станцията изтегляйки от нея по-голямо количество масло да вкара автоматично в системата същото количество. При ръчно обслужване съобразителният потребител ще забележи, че е източил подозрително голямо количество масло и на ръка ще зареди съответно правилното количество.

Станцията е оборудвана също с функция „Secure Charge“, която позволява напълване на климатичната система без значение от температурата на околната среда (без използване на колан за затопляне на цилиндъра). Притежава също функция за автоматично източване на невтечнените газове от цилиндъра или възможност за надграждане с комплект за обслужване на хибридни коли. Екологично решение, налично и при двете тествани станции, са бързите ЕКО връзки, които възпрепятстват изтичането на хладилен агент, като дават възможност за цялостното му извличане от проводниците и съединения.

Тестваната от нас станция ALASKA PRIME обслужва системи, напълнени с новия хладилен агент R1234yf

Станция EVO притежава всички изброени (както и много други) функции, но по-опростеният модел Prime притежава няколко достойнства, които при определени обстоятелства са предимство. Най-вече всички станции Prime са по-малки и по-леки от EVO – по-лесно могат да се вземат на терен, предоставяйки мобилно обслужване или обслужвайки превозните средства и машини, които не се движат по обществените пътища. Станция Prime също така е с няколко хиляди лева по-евтина от EVO, което за много сервизи може да е аргумент да си затворят очите за нейното малко по-неудобно обслужване.

Тест на станциите за обслужване на климатици на Magneti Marelli – първи впечатления

Монтьорите от приятелския на нашата редакция сервиз ще се запознават с устройствата на Magneti Marelli в продължение на месец и половина – през това време ще получим от тях рецензия на това оборудване. Междувременно не спираме да получаваме поредните констатации и забележки, които ще включим в следващата статия. Добре е още сега да представим няколко съображения, които се появиха през първите дни на експлоатация на станциите. Това на което монтьорите обърнаха особено внимание е… дължината на кабелите за обслужване, достигащи цели 4,5 метра. Те могат допълнително да се удължат с помощта на специално включените удължители, но в повечето случаи това няма да е необходимо, което дава още по-големи възможности за спестяване на място. Дори, когато всички работни места в сервиза са заети, лесно може да се намери място да се закачи автомобилът на клиента към станцията.

Специалистът по техническо обслужване на фирма Magneti Marelli Гжегож Точински представя дължината на проводниците за обслужване.

Монтьорите обърнаха също така внимание на богатото базово оборудване на станциите на Magneti Marelli. То съдържа почти всичко необходимо за пускане в действие и стартиране на работата на устройствата. Противно на очакваното, това изобщо не е очевидно при другите производители (така поне твърдят автомонтьорите и сервизният техник на Magneti Marelli). В комплекта имаше конектори за цилиндрите. Капаците на устройствата са добавени в цената на покупката. Безплатно фирмата изпраща също устройство за измиване на спирачките (400 ml), рекламен банер и плакат, който съдържа схема на климатичната система. Целият друг необходим асортимент се предлага при същия доставчик. Magneti Marelli предлага в офертата си масло за вакуум помпи и хладилни агенти.

Първи изненади? Липсва кантар за маслото в станция Prime. Монтьорите не са очаквали, че в устройство, предлагано в оферта за 2022 г. няма такъв компонент, понеже го има в използваното от тях до момента оборудване, което е много старо. Дали работата със станция без кантар ще представлява проблем за тях или заместващата я система за фазово впръскване може да се окаже достатъчна? Това ще разберем съвсем скоро при обобщаване на нашия тест. Ще го публикуване някъде след месец.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!