Деактивиране на цилиндри в двигателя

26 февруари 2019, 13:00

Деактивирането на цилиндри се отнася до система, която намалява разхода на гориво на двигателите с вътрешно горене. Неговата функция включва временно спиране на някои от цилиндрите в двигателя.

Почти всички бензинови двигатели, оборудвани с такава система позволяват на цилиндри, които не са необходими да бъдат изключвани при режим на частично натоварване. Когато състоянието на шофиране позволява да се деактивират цилиндрите, например когато има изискване за умерен въртящ момент на двигателя при бавно движение по лоши пътища, двигателят изключва някои от цилиндрите. Това изключване означава, че цилиндрите, които остават активни, трябва да продължат да генерират въртящия момент на деактивираните цилиндри. За цилиндрите, които все още работят, това води до по-висока точка на натоварване, която по този начин е оптимизирана за ефективност: двигателят има специфична степен на ефективност във всяка точка на натоварване. Оптималната степен на ефективност е в средния диапазон на оборотите, въпреки че това зависи от конструкцията на двигателя, системата за управление и т.н.

Превключването между пълно задвижване и режим на деактивиране на цилиндъра трябва да се извършва безпроблемно. За тази цел системата за управление на двигателя оценява всички данни, които са релевантни за превключване между двата режима и дава възможност за превключване. В допълнение, тя свързва всички задвижващи механизми, необходими за контролиране на превключването между режимите на работа на двигателя.

Деактивирането на цилиндъра започва с идентификацията на първия цилиндър, който трябва да се изключи. Останалите цилиндри се изключват по реда на запалване. Когато газообменът е деактивиран за първия цилиндър, впръскването на гориво в останалите цилиндри също се деактивира. Особено важно е, че запалването на цилиндрите, които продължават да бъдат активни, се превключва към по-ранно оптимално време на запалване, веднага щом първият цилиндър, който е бил изключен, вече не генерира никакъв въртящ момент.

Преместването на точката на натоварване и частичното пропускане на газообмена (т.е. обменът на изгорели газове за свеж въздух в камерата на цилиндъра) намалява разхода на гориво, а също и емисиите на CO2.

Източник: my-cardictionary

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!