Service Pack 1

30 юни 2022, 8:01

Този Service Pack 1 съдържа функционалността за достъп до защитени  данни от най-новото ниво за сигурност на превозните средства Mercedes Benz чрез защитен диагностичен достъп(SDA). Моля, имайте предвид, чеSDA и решението за Mercedes Benz не се предлагат във всяка страна.

Със Secure Diagnostic Access (SDA), Bosch разработи стандартизиранорешение, което позволява достъп до защитени диагностични данни от ESI[tronic] 2.0 Online. От август 2021 г. сервизите могат да използватESI[tronic] 2.0 Online с лиценз за диагностика на контролния блок (SD) задостъп до защитените данни за превозните средства на Volkswagen Groupчрез SDA. След актуализацията на ESI[tronic] 2.0 Online 2022/1 потребителите имат достъп и до защитени данни за превозни средства отпроизводителите Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler, Jeep и Dodge/RAM чрез SDA.

С този Service pack 1 потребителите на ESI[tronic] 2.0 Online получават функционалността за достъп до най-новото ниво на сигурност на превозните средства Mercedes Benz чрез SDA. През юни 2022 г. първите защитени данни за превозното средство ще бъдат достъпни в ESI[tronic] 2.0 Online и могат да бъдат отключени. Съдържанието на превозното средство ще се предоставя непрекъснато с онлайн актуализации чрез Diagnostic Download Manager (DDM).

SDA за Mercedes Benz изисква същите предпоставки като за вече интегрираните решения на производителя на превозни средства. Необходима е само една допълнителна стъпка от процеса: След като влезе с личния си Bosch ID, на потребителя се предлага възможността да извърши онлайн идентификация на потребителя. Това се изисква само веднъж на потребител за достъп до защитените данни за автомобила на Mercedes Benz. Потребителят се ръководи през процеса стъпка по стъпка.

Коментари

Коментара трябва да е повече от 5 символа!

Моля, потвърдете регулацията!

Няма коментари. Бъди първи!